Make your own free website on Tripod.com

 

Çarpanlara Ayırma

 

       SORU-1:a2-b2-c2-2bc ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(a+b+c).(a-b-c)

                        B)(a+b-c).(a-c-b)       

C)(a+b-c).(a+c-b)      

D)(a+b+1).(a-b+c)     

E) (a-b-c).(a-b+c)       doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-2:x2+(a-b)x-ab ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(x-b).(x+a)       B) (x+b).(x-a)           C) (x-b).(x-a)       D) (x+b).(x+a)      E) (x-1).(x+ab)                                               doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-3: a,b,c sırasıyla ardaşık üç doğal sayıdır.

            Buna göre a2-2b2+c2 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-4: (1-a-x)2-(x-1-a)2 ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hanğisidir?

                        A)a(x2+1)        B)4a(x-1)        C)a2     D)4a(x2-1)       E)a(x+1)          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-5: x-y+z=0  x.y.z=3 olduğuna göre x 3-y3+z3 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)-9    B)-3    C)0      D)3      E)9      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-6: a2(a+3b)=20   b 2(b+3a)=7 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-7: 2x2-5xy-3y2=0  olduğuna göre, x/y oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                        A)3      B)1      C)2      D)1/2   E)1/3   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-8: x2+7x+xy+10+5y ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x+2  B)x+5+y          C)xy+1            D)x+y+2         E)x+y doğru cevap “D” şıkkı…

        

SORU-9:3x-y=5 olduğuna göre, y2-9+3x(3x-2y) ifadesinin değeri kaçtır?

            A)15    B)16    C)23    D)27    E)34    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-10: a4b+2a3b2+2a2b3+ab4=40    a5+b5=43 olduğuna göre, a+b  toplamlı kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-11: 8x3-36x2+px+q ifadesi tam küp ise q kaçtır?

                        A)-27  B)-24   C)3      D)9      E)27    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-12: a=1235 b=1240 olduğuna göre,(a+b)2-4ab ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)5      B)10    C)15    D)20    E)25    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-13: a+b=8  a.b=30 olduğuna göre, a 2+b2 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)2      B)4      C)8      D)10    E)16    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-14: a+b=7,  b+c=5  olduğuna göre,    a2-bc+ab-ac  ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)-14   B)-13   C)12    D)13    E)14    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-15: a+b=5  b+c=1 olduğuna göre, a 2 +ab-bc -ac  ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)5      B)10    C)15    D)20    E)30    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-16: a-b+c=6 ve a2+b2+c2=60 olduğuna göre, ac-bc-ab  ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)-12  B)-6    C)3      D)6      E)12    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-17:2x+2-x=5 olduğuna göre, 8x+8-x ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)5      B)20    C)25    D)110  E)120 doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-18: a ve b negatif tam sayılardır.a ile 3 sayılarının aritmetik ortalaması b dir.(a+b+3)(a-b+3)=12 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

                        A)-12   B)-10   C)-9     D)-7    E)-2     doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-19: x≠2 olmak üzere x3-8=0 olduğuna göre, x3+ x2+2x ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)4      D)8      E)16    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-20:   (a.b+c)2+(a-b.c)2 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) a2+c2          B)a-c   C) a2-c2   D)b2-1   E)b+1        doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-21: p3-4p2-p+4 ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(p-1)(p+1)(p-4)      

B)(p2+1)(p-4)

                        C)(p2+1)(p+4)

D)(p-1)2(p-4) 

E)(p-2)(p+2)(p2+1)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-22: (3x-3y)(x2-z2)-3(x-z)(x2-y2) ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

                        A)3      B)x-y   C)x-z   D)z-y   E)x+z   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-23: a4+64ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)a2-4a+8       B)a2-4a-8    C)a2+4a-8              D)a2-4a-16     E)a2+4           doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-24:Aşağıdakilerden hangisi, a6+7a3-8 ifadesinin bir çarpanı değildir?

 

                        A)a+2       B)a-1         C) a2-a+1        D) a2-2a+4      E) a2+a+1        doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-25: x3-9x+k ifadesinin çarpanlarından biri x+3 olduğuna göre, k kaçtır?

                        A)-3    B)-1    C)0      D)1      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-26: A=6x2+6x     

 B=2x3-2x2

                                    C=3x2-3 olduğuna göre,OKEK(A,B,C)/OBEB(B,C) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                   A) 6x2    B) 3x2            C) 6x2(x+1)       D)2x2  E)2x2(x+1)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-27: x+y+z=0  x.y.z=-2  olduğuna göre,  (x+y)3(x+z)3(y+z)3 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)-8    B)-4    C)-2    D)2      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-28: x2+y2+4x-6y+13=0  olduğuna göre, x+y ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-29: 4x2+2x-6+9y2+12xy+3y ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)2(x-1)+3y    B)x+3y-2        C)x+y+6          D)2x+y-2        E)x-2y-6         doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-30: xy (x4+1)-x2(x2y2+1) ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x(x-y)(x3y-1)           B)x(x-y)(x3+1)            C)x(x+y)(x3y-1)         

D)x(x-y)(x2y2+1)         E)x(x-y)(x2y2+1)          doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-31: ax-2bx+ay+yb+x-2y=0 eşitliği her x;y R için sağlanıyorsa b değeri kaçtır?  

                        A)2      B)1      C)0      D)-1    E)-2     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-32:(x4-y4):[x2(x-y)-y2(y-x)] ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x-y   B)x+y  C)-x     D)-y     E)x      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-33:a.b.c=-6

                                   a+b+c=0  olduğuna göre,  (a+b).(b+c).(a+c) çarpımının sonucu kaçtır?

                        A)-6     B)-3     C)-1     D)3      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-34:x+y =1 olduğuna göre, x3+3xy+y3+3 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-35:a+b=5  a.b=2 olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

                       

A)  B)  C)  D)  E)  doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-36:x-y-z =8   x 2+y2+z2=24 olduğuna göre, yz-xy-xz   ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)14    B)16    C)18    D)20    E)24    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-37:  olduğuna göre, toplamının değeri kaçtır?

                       

A)3      B)6      C)9      D)11    E)13    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38:x2-y2=16      olduğuna göre, x2+y2 toplamının değeri kaçtır?

                       

A)10    B)25    C)34    D)41    E)68    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-39:  olduğuna göre,farkının değeri kaçtır?

                       

A)27    B)30    C)33    D)36    E)39    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-40: ifadesinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)      B)      C)     D)     E)      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-41: 3x2+4xy-4+y2+4x ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)x+y  B)x+y-2          C) x+y+2         D) x-y+1         E)x-y   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-42:A=2a2+b2-2ab+4a+6 ifadesinin alacağı en küçük değer kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-43: ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)1-a2B)         C)         D) 1+a2           E)a      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-44: x2-y2= 45  5x-2y-5y-x =0  olduğuna göre,x in pozitif değeri kaçtır? 

                        A)3      B)6      C)9      D)12    E)15    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-45: olduğuna göre,toplamının değeri kaçtır?

                       

A)940  B)950  C)960  D)970  E)980 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-46:x8a-4x4a+4 ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(x2a-2)2        B)(2-x4a)2        C)(2+x2a)2        D)(x2a-1)2        E)(x4a+2)2        doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-47:  ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)         B)           C)           D)1      E)-1     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-48:  ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)    B)    C)-1     D)0      E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49: (a+2)2+2b.(a+2)+b2 ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)(a+2)2b2       B)(a+2+b)2      C)(a+2)2b        D)(a-2)2b        E)(a+2).b2       doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-50:6x3+5x2-2x-1 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)1-2x      B)-x+2      C)x-2       D)3x+1       E)-3x+1           doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-51: =2 olduğuna göre,  toplamının değeri kaçtır?

                       

A)2      B)4      C)8      D)16    E)32    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-52: olduğuna göre,  toplamı kaçtır?

                       

A)6      B)8      C)9      D)12    E)14    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-53:x4+x2+1 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x2+x+1        B)x2+1C)x2+2x+1      D)x2+2x-1       E)x3+3x+1       doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-54: açılımında sabit terim kaçtır?

                       

A)-12   B)-6     C)3      D)6      E)12    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-55:6-a-a2 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)a+1  B)a+2  C)a+3  D)a+4  E)a+5 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-56:2x+1-21-x =3denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-57:  olduğuna göre,  ifadesinin pozitif değeri kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-58:işleminin sonucu kaçtır?

                        A)101  B)151  C)201  D)251  E)301 doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-59: ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)           B)     C)    D)        E)         doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-60: olduğuna göre,(3x-4) 3+3(3x-4)2+9x-11 ifadesinin değeri kaçtır?

 

                        A)1      B)2      C)3      D)8      E)27    doğru cevap “D” şıkkı…