Make your own free website on Tripod.com

 

Dİzİler Ve Serİler

 

       SORU-1:(an)=dizisinin sekizinci elemanı kaçtır?

                       

A)3      B)    C)2      D)    E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-2: (an)=dizisinin  kaç elemanı tam sayıdır?

                       

A)4      B)6      C)8      D)10    E)12    doğru cevap “A ” şıkkı…

 

       SORU-3: (an)=dizisinin elemanlarından  kaç tanesi  in  komşuluğu dışında bulunur?

                       

A)50    B)51    C)52    D)53    E)54    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-4: (an)= dizisinin kaç elemanı  aralığında bulunur?

                       

A)97    B)98    C)99    D)100  E)101 doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-5: (an)=dizisi  x in hangi  değeri için  sabit bir dizi olur?

                       

A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-6: an = genel terimi ile verilen dizinin  ilk üç teriminin  toplamı  kaçtır?

                       

A)B)C)            D)           E)            doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-7:Bir aritmetik  dizide ,S 10=5.S6 ve a8 =22 olduğuna göre, bu dizinin  ortak farkı  kaçtır?

                        A)6      B)5      C)4      D)3      E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-8: (an)=dizisinin en küçük üst sınırı  x ve en büyük  alt sınırı  y olduğuna göre ,x+y toplamının değeri kaçtır?

                        A)-4    B)-2     C)0      D)2      E)4      doğru cevap “A” şıkkı…

      

SORU-9: (an)= dizinin limiti kaçtır?

 

            A)    B)    C)2      D)    E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-10: (an)=  dizinin limiti kaçtır?

                       

A)e3     B)e4     C)e5     D)e6     E)e7     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-11: (an)=  dizinin limiti kaçtır?

                       

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-12: an=  toplamının değeri kaçtır?

                       

A)15    B)16    C)18    D)20    E)21    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-13: (an)=  dizisinin kaç elemanı  in  komşuluğu dışındadır?

                       

A)64    B)63    C)62    D)61    E)60    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-14: (an)=  dizisinin kaç elemanı aralığındadır?

                       

A)85    B)83    C)75    D)35    E)34    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-15: (an)= dizisinin kaç elemanı tam sayıdır?

                       

A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-16: (an)=dizisinin  sabit dizi olabilmesi için x kaç olmalıdır?

                       

A)-15   B)           C)           D)E)-12   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-17:Bir (an) dizisinde a1=2 ve her nN+ için  an=  olduğuna göre, a5 kaçtır?

                       

A)15    B)14    C)13    D)12    E)10    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-18: (an)=dizisi veriliyor.Buna göre oranının  değeri kaçtır?

                       

A)-4    B)-2     C)1      D)2      E)4      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-19: (an)= dizisinin dördüncü elemanı kaçtır?

                       

A)  B)   C)    D)    E) doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-20: (an)=  dizisine göre    oranının değeri kaçtır?

                       

A)    B)1      C)    D)2      E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-21: (an)=  dizisinin kaç elemanı tam sayıdır?

                       

A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-22: (an)= dizisinin kaç elemanı negatiftir?

                       

A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-23: (an)=(n2-10n+35)dizisinin en büyük  alt sınırı kaçtır?

                        A)10    B)11    C)12    D)13    E)14    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-24: (an)=dizisinin  kaç elemanı  4 ten daha küçüktür?

                       

A)6      B)7      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-25: Bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi  sırasıyla (m-1),(m+1),(2m+3) olduğuna göre, m kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-26: 1,x,y,2,a,b,c ifadeleri  sırasıyla  bir aritmetik  dizinin  ilk yedi  terimi  olduğuna  göre,a+b+c toplamının değeri kaçtır?

                        A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-27: Ortak farkının  4 olduğu  bir aritmetik dizide, yedinci  terim  birinci terimin 9 katına eşittir?

            Bu dizinin  beşinci terimi  kaçtır?    

A)31    B)27    C)23    D)19    E)15    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-28: Çevresi  36 cm olan  bir dik dörtgenin  kenar uzunlukları  aritmetik  dizi  oluşturduğuna  göre, hipotenüsü  kaç cm dir?

                        A)18    B)17    C)16    D)15    E)14    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-29:Bir aritmetik  dizinin  yedinci  terimi 11, on beşinci terimi  27 olduğuna göre ,  yirmi birinci  terimi  kaçtır?

                        A)37    B)36    C)35    D)34    E)33    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-30: x3-15x2+71x+m= 0 denkleminin  kökleri  bir aritmetik  dizi oluşturduğuna göre  m kaçtır?

                        A)-120B)-105C)-84   D)-60  E)-36   doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-31:a,-2,b,c25 sayıları  sırasıyla  bir aritmetik  dizinin  ilk beş terimi  olduğuna göre, a+b+c  toplamı kaçtır?

                        A)6      B)8      C)10    D)12    E)15    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-32:-8 ile 6 arasında  bu sayılarla aritmetik  dizi oluşturulacak biçimde yedi tane gerçel sayı yerleştirilmiştir.

Buna göre, yerleştirilen  üçüncü sayı kaçtır?   

                        A)           B)C)           D)-3    E)            doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-33: Bir dışbükey dokuzgenin iç  açılarının ölçüleri ortak farkı  olan  bir aritmetik dizinin elemanlarıdır.   

Buna  göre bu dokuzgenin  en büyük  dış açısı kaç derecedir?

                        A)70    B)65    C)60    D)55    E)50    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: Bir aritmetik dizinin ilk üç terimin toplamı 12 ve çarpımları 48 dir. Buna göre  üçüncü  terim kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-35:Ortak farkı 3 olan  bir aritmetik dizide ilk 15 terimin toplamı ilk10 terimin toplamından 185  fazla olduğuna göre , bu dizinin  beşinci terimi kaçtır?

                        A)14    B)13    C)12    D)11    E)10    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36:4 ile bölündüklerinde 3 kalanını veren 20 tane ardışık  doğal sayının toplamı en az kaçtır?

                        A)820  B)810  C)800  D)790  E)720 doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-37: 58 metre uzunluğundaki  bir tel her biri bir öncekinden 30 cm daha uzun olmak üzere 20 parçaya bölünüyor.Buna göre en büyük  parçanın uzunluğu  kaç cm olur?

                        A)580  B)575  C)570  D)565  E)560 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-38:Bir geometrik  dizinin  ikinci terimi 2 ve sekizinci terimi 8 olduğuna göre  ortak çarpanı kaçtır?

                        A)  B)  C)  D)E) doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-39: Bir geometrik  dizinin   ardışık üç terimi  sırasıyla (x-2),(x+2),(5x-2) olduğuna göre bu dizinin  ortak çarpanı kaçtır?

                        A)4      B)    C)3      D)    E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-40: Bir geometrik  dizide a1a2a3a4a5=243 olduğuna göre,a2a4 kaçtır?

                        A)3      B)6      C)9      D)12    E)15    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-41: 1 ile 6 arasına  bu sayılarla geometrik dizi oluşturulacak biçimde  7 tane  reel sayı     yerleştiriliyor.Buna göre  yerleştirilen  ikinci  sayı kaçtır?

                        A)  B)2      C) 2          D)4      E)4            doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-42: Bir geometrik  dizide a1+a2+a3=7 ve  a4+a5+a6=56 olduğuna göre bu dizinin  ortak çarpanı kaçtır?

 

                        A)    B)    C)    D)2      E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-43:x3-13x2+(m-10)x-27=0  denkleminin kökleri Bir geometrik  dizi  oluşturduğuna göre  m kaçtır?

                        A)18    B)27    C)36    D)42    E)49    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-44: (an) pozitif  terimli  bir geometrik  dizidir.a7-a3=30 ve a6-a4=12  olduğuna göre bu dizinin  ortak çarpanı kaçtır?

 

                        A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-45: Bir geometrik  dizide a5=6 olduğuna göre a2.a8 kaçtır?

                        A)36    B)32    C)28    D)24    E)18    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-46: Bir geometrik  dizide a1=a ,ortak çarpan 2 ve an =b dir? Buna göre ,ilk n terim toplamına  a ve b ye bağlı  olarak  ifadesi  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)b-2aB)2b-aC)b-a   D)b-a+1          E)b+a+1          doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-47: a+b, 2ab, ab2 dizisinin  hem aritmetik dizi hem de geometrik  dizi oluştura bilmesi için b/a kaç olmalıdır?(a.b0)

                        A)6      B)5      C)4      D)3      E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-48: Bir geometrik  dizide a4=1,a7=8 olduğuna göre a10 kaçtır?

                        A)16    B)32    C)64    D)128  E)256 doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-49: 2,a,b,9 dizisinin  ilk üç terimi  aritmetik dizi ,son üç  terimi geometrik  dizi oluşturduğuna göre , a kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-50: Pozitif terimli  bir geometrik dizide a1=1 ve a1+a2+a3+a4=40  olduğuna göre a 4 kaçtır?

                        A)30    B)27    C)24    D)21    E)18    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-51: ilk n terimin toplamı 2n+3-8 olan bir geometrik dördüncü  terimi   kaçtır?

                        A)16    B)32    C)36    D)48    E)64    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-52:x3+ax2+bx-64=0 denkleminin  kökleri hem aritmetik , hem de geometrik dizi oluşturduğuna göre , a+b kaçtır? 

                        A)16    B)24    C)32    D)36    E)48    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-53: toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)170  B)165  C)150  D)135  E)120 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-54:  sonsuz çarpımıaşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)1      B)3/2   C)2      D)3      E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-55:  sonsuz çarpımıaşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)0      B)1/2   C)1      D)3/2   E)2      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-56:    serisinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)0      B)1/2   C)1      D)3/2   E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-57:  serisinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)0      B)1      C)2      D)e      E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-58:  sonsuz çarpımının değeri   aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)25     B)26     C)27     D)28    E)29     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-59:   toplamının  değeri   aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)12/5B)14/5C)3      D)7/2   E)4      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-60: Genel terimi an=olan dizinin limiti aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)0      B)1      C)2      D)E     E)    doğru cevap “A” şıkkı…