Make your own free website on Tripod.com

 

İtsİzlİkler

 

       SORU-1: -x2-7x+8≥0 eşitsizliğini sağlayan x in tamsayı değeri kaç tanedir?

                        A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-2(x-2).(x-3).(x-6)≤(x-2).(x-3) eşitsizliğini sağlayan x in kaç tane doğal sayı değeri vardır?

                        A)10    B)9      C)8      D)7      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-3: -x2+(m-2)x+m+k+1=0 Denkleminin kökleri için,x1<0<x2 ve |x1|=|x2| olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)m=2, k<-3   B)m=2, k≥-3   C)m=2, k>-3   D)m=3, k>2    E) m=3, k<2    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-4: (a-2).x2-2.x +a-5=0 denkleminin ters işaretli iki  reel kökü olduğuna göre, a nın alabileceği  değerlerin  en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) (1,4)           B) (2,6)           C) (2,5)           D) (5,∞)          E) (1,6)           doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-5:Karesi kendisinin 2katının 8 fazlasından  küçük  olan kaç tamsayı vardır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-6: Kenar uzunlukları  x-4 ve x+2 olan bir  dikdörtgenin  alanı 55 birim kareden  küçük  olduğuna göre, x in alabileceği  tamsayı değerleri kaç tanedir?

                        A)4      B)10    C)11    D)15    E)17    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-7: -5<|3x-1|<7 eşitsizliğini sağlayan x in tamsayı değerinin toplamı kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-8: |2x-2x+2|<3 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)0<x<1         B)x<0  C)x>0  D)0<x<2         E)-2<x<2        doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-9: (m-2).x2-mx +x+m<1 eşitsizliği  x in her reel  sayı  değeri için sağlandığına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

            A)1<m<2        B)m<1C)1<m<    D) <m<3    E)m>3             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-10: x2 <-3x-2 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)x<-1            B)x>-2            C)x>-1            D)-2<x<-1      E)1<x<2          doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-11:9- x2>0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) (-∞,-3)       B) (3,∞)          C) (-3,3)          D)[3,9)            E)(-3,-1)         doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-12: (x-2).(4- x2)≥0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x≤2     B)0≤x≤2      C) -2≤x≤2    D)x≥2veya x=-2      E) x≤-2 veya x=2   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-13: -x2+16≤0 eşitsizliğini aşağıdaki  değer aralıklarından hangi  sağlamaz?

                        A) (-∞,-4]       B)[-7,-4]         C)[7, ∞)          D)(-4,4)          E) [4, ∞)          doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-14: |x-3|<|3x-9| eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)IR    B)IR-{3}         C){}  D) IR-{0}       E) {0}doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-15: x>0 olmak üzere x2-4≤0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(0,2)            B)(0,2]            C)[0,2]            D)[-2,2]          E)(0,4]            doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-16: 6-4x≤x2-6 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)(-4,3)           B)R-(-4,3)       C)(-2,6)           D)R-(-6,2)      E)R-(-2,6)       doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-17: (x+3)( x2 -3x+9)>28 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(-∞,1)          B)(-1,1)           C)(1, ∞)          D) (0, ∞)         E)R      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-18: x2≤|x| eşitsizliğini sağlayan x değerleri  en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(-1, ∞)         B)[-1,1]           C)( -∞,-1)       D)[1,2]            E)(-2,-1)         doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-19: Karesin 10 eksiği,en çok kendisinin 3 katına eşit olan  doğol sayılarının toplamı kaçtır?

                        A)21    B)15    C)10    D)6      E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-20:   x2 -3x+2≥0

                                      x2 -5x+4≤0 eşitsizlik sisteminin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-21: Bir sayının karesi bu sayının 20 fazlasından küçüktür.Bu şartı sağlayan kaç tam sayı vardır?

                        A)10    B)9      C)8      D)7      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-22: x(x-2)>x-2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x>0  B)x>1  C)1<x<2         D)x<1 veya x>2          E)x<2 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-23: eşitsizliğini sağlayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

A)-3     B)-2     C)-1     D)1      E)2      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-24: eşitsizliğinin  pozitif çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)(0,1)            B)(1,2)            C)(2,4)            D)(1,4)            E)(3,4)            doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-25:  eşitsizliğini sağlayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

A)10    B)9      C)8      D)7      E)6      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-26:  eşitsizliğini sağlamayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

 

                        A)-3     B)-2     C)-1     D)0      E)1      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-27:  eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)     B)0<x1   C)    D)0<x≤1     E)( ) (0,1]   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-28: x2-9<0  ve 2x+10 eşitsizlik sistemini sağlayan x  tamsayılarının  toplamı  kaçtır?

                        A)6      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-29:-3≤ x2+4x≤0 eşitsizliğinin kaç tamsayı çözümü vardır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-30: x3>x2+2x eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır?   

                        A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-31: eşitsizliğini sağlayan kaç tamsayı değeri vardır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-32: eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)x>0  B)0<x<1         C)x>1  D)x<0  E)-1<x<1        doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-33:  eşitsizliğini kaç pozitif tamsayı değeri sağlar?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-34:  eşitsizliğini sağlayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-35: eşitsizliğini sağlayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-36: eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-1<x<1        B)x<-1            C)x>1  D)x<-1 veya x>1         E)x>-1            doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-37:  eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır?   

                       

A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38:x<x2<x+2 eşitsizliğini sağlayan aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) x<1B) x<2C) 0<x<2         D) -1<x<2       E)1<x<2          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-39:  eşitsizliğini sağlayan aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)x<-1            B)x>0  C)-1<x<0        D)-1<x<1        E) x<1doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-40:Karesi kendisinin 12 katından daha küçük olan kaç tane tamsayı vardır?

                        A)10    B)11    C)12    D)13    E)22    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-41:  eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır?   

                       

A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-42: eşitsizliğini sağlayan en büyük farklı iki  x tamsayısı değerinin çarpımı kaçtır?

                       

A)-3     B)0      C)1      D)3      E)8      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-43:|x2+x+1|≤ 3 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)[3,4]            B)(2,1]            C)[-2,-1]         D)[1,3]            E)[-2,1]           doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-44:  eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-4<x≤-1      B) -1x≤1       C) -1x<1       D) -4x<1       E) -4x<0       doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-45:7x-x2>10 eşitsizliğini sağlayan x  tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)-14   B)-7     C)0      D)7      E)14    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-46: eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)(- ,-4)       B)(-4,-1)         C)(1,3)            D)(3,6)            E)(6, )          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-47: |x2+x+1|3 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)[3,4]            B)(2,1]            C)[-2,-1]         D)[1,3]            E)[-2,1]           doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-48: 7x-x2>10 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

                        A)-14   B)-7     C)0      D)7      E)14    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49:  eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)(- ,-4)       B)(-4,-1)         C)(1,3)            D)(3,6)            E)(6, )          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-50:|x|.(x2-x)<0 eşitsizliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

                        A)x<1  B)x<2  C)-1<x<2        D)-1<x<0        E)0<x<1          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-51: eşitsizliğini sağlayan pozitif x tam sayısı değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

A)7      B)6      C)5      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-52:4<|x2-4x+4|<16 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları toplamı kaçtır?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)8      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-53:  eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x>2  B)x<2  C)-2<x<2        D)IR    E){}    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-54:   eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)[-1,1]           B)[-1,2)           C)[-2,2]           D)[1,3]            E)[-2,1)           doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-55: x2-2ax+a=0 denkleminin reel köklerinin  olmaması için a nın çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(0,1)            B)(-3,2)           C)(- ,0)         D)(1, )          E) (-3,-2)        doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-56:  eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları toplamı kaçtır?

                       

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-57:   eşitsizliğini sağlayan kaç x tam sayısı vardır?

                       

A)4      B)5      C)6      D)7      E)9      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-58:  eşitsizliğini kaç tamsayı değeri sağlar?

                       

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-59:   eşitsizliğini kaç tamsayı değeri sağlar?

                       

A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-60:4x+6023.2x eşitsizliğini kaç tamsayı değeri sağlar?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…