Make your own free website on Tripod.com

Fonksİyonlar

 

 

 

 

       SORU-1:f,birim fonksiyon olmak üzere,f(3a-2)=2a+3olduğuna göre,f(a+3) kaça eşittir?

                        A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-2:f fonksiyonu sabit fonksiyon olmak üzere,g(x)=3x+8ve fog(x)=gof(x) olduğuna göre,f(5) kaçtır?

                        A)-4    B)-2    C)5      D)6      E)7      doğru cevap “A ” şıkkı…

 

       SORU-3: f doğrusal fonksiyon olmak üzere,f(4)=5,f-1(4)=5 olduğuna göre, f-1(6)nın değeri kaçtır?

           

                        A)8      B)7      C)6      D)4      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-4:A={1,2,3,4}ve f:A→A ,

                                 f={(1,1),(2,4),(3,2),(4,3)}

                                 fonksiyonu verilmiştir.(fof)(x)=f-1(3) olduğuna göre,x kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-5: f(x)=4+4x-6x2+4x3-x4 olduğuna göre, f(4) kaçtır?

                        A)-82   B)-76   C)72    D)76    E)82    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-6:f(x+g(x)) =5x-3 ve f(3)=2 olduğuna göre,g(1) kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-7: f(3x-2)=x2+4x olduğuna göre,f(1)+ f(4) kaçtır?

                        A)17    B)19     C)24   D)27    E)30    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-8: f(x)=x2-xolduğuna göre, f(x+1) aşağıdakilerden hangisidir?      

                        A)x2-xB)x2     C)x2+xD)x2+1            E)x2-1 doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-9: f(x) birim fonksiyondur.

                           f(x)=(a+2)x+b-2 olduğuna göre,a+b toplamı kaçtır?

            A)4      B)3      C)2      D)1      E)0      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-10: f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere,

                                   f(0)=( 2)

                                   f(3)=(6) olduğuna göre, f(6) kaçtır?

 

                        A)10    B)12    C)15    D)18    E)30    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-11: f:R→R , ve f(x)=ax+3-2x+b fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-12: f:R→R   fonksiyonu için, f(x+2)= f(x)+5 ve f(0)=( -2)dir.Buna göre f(8) kaçtır?

                        A)3      B)8      C)13    D)18    E)23    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-13:Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu için, f(x2)= f(x)+3 ve f(2)=( -5) olduğuna göre, f(16) kaçtır?

 

                        A)-4    B)-2    C)0      D)1      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-14: f:R→R   fonksiyonu, f(x2+2x)=3x2+6x-1 şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre f(x) aşağıdakilerden

hangisidir?

                        A)x+1  B)2x-1C)3x-1D)x+2  E)x-2   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-15: f birim,g sabit fonksiyondur. Buna göre gof(7)- fog(5) kaçtır?

                        A)-6     B)-4     C)-2     D)0      E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-16:f(x)=sabit bir fonksiyon olduğuna göre, m nin değeri kaçtır?                                

 

                        A)B)C)    D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-17:f(x+1)=f(x)+2x+3  f   fonksiyonunda f(1)=1 olduğuna göre,f(24) ün değeri kaçtır?

                       

A)622  B)629  C)669  D)670  E)689 doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-18: f(6x+2)=4x-3 olduğuna göre,f(6) nın değeri kaçtır?

                        A)             B)             C)             D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-19: f(x)=2x-4 olduğuna göre,f(2x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)2f(x)+1        B)3f(x)-3         C)2f(x)+4        D) 2f(x)-4        E) 4f(x)-2        doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-20:   f(3x+2)=9x+6 olduğuna göre,f(4) ün değeri kaçtır?

                       

A)2      B)4      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-21:  eşitliğinde f(9)=10! olduğuna göre,f(1) kaçtır?

                       

A)2      B)5      C)10    D)12    E)20    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-22: A={a,b,c}

                                     B={a,b,c,d,e} olduğuna göre, B den A ya kaç farklı  fonksiyon  tanımlanabilir? 

                        A)15    B)81    C)125  D)243  E)625 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-23: f(2x+1) = f(2x-1)+x olduğuna göre, f(21)-f(1) farkının değeri kaçtır?

                        A)20    B)25    C)35    D)40    E)55    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-24:f(x)-f(x+1)= x eşitliğinde   f(1)=10 olduğuna göre f(4) kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-25:  olduğuna göre,f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                       

A)x2+2      B)x2+4      C)x2-2     D)x2-4        E)x2+6             doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-26: A={1,2,3,4}  s(B)=n olmak üzere, B den A ya tanımlanan fonksiyon olmayan bağıntı sayısı 12 olduğuna göre,n nin değeri kaçtır? 

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-27: f:IR, AZ  

             olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun görüntü kümesinin kaç elemanı vardır?

                        A)0      B)1      C)2      D)5      E)7      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-28:f(x+1)=f(x)+2xifadesinde f(10)=92 olduğuna göre,f(1) in değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-29: olduğuna göre,f(1) in değeri kaçtır?

                        A)             B)C)1      D)2      E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-30: f: R×RR

            f(x,y)=x 2-y(2x-y)olduğuna göre, f(2001,2000)in değeri kaçtır?

                        A)0      B)1      C)4      D)2000           E)2001            doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-31:f(x.y)=f(x)+f(y)       f(16)=32  olduğuna göre,f(2) kaçtır?

                        A)2      B)4      C)8      D)16    E)32    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-32:f(x)=3x+1 olduğuna göre,f(2x+1) nin f(x) türünden eşiti   aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)f2(x)      B)3.f2(x)      C)f2(x)+3       D)3.f2(x)+1      E)3.f(x)            doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-33: f(x)-f(x-1)=   ve   f(21)=16 olduğuna göre,f(1) kaçtır?

                        A)0      B)2      C)4      D)6      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-34:f(x)=34x olduğuna göre,f(2x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)2.f(x)           B)[f(x)]2           C)           D)        E)[f(x)]4           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-35:f(x)= olduğuna göre, f(2x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)      B)    C)           D)     E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-36:f(x)= fonksiyonu sabit  bir  fonksiyon olduğuna göre,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)f(x)=-3         B)f(x)=-1         C)f(x)=1          D)f(x)=3          E)f(x)=         doğru cevap “” şıkkı…

 

SORU-37: f(x)=4x+1 olduğuna göre, ifadesinin f(x) fonksiyonuna bağlı  ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) f2(x)           B) 2f2(x)        C)           D)        E)       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-38:f(3x-2)=3x+6 olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x+4         B)x+6       C)x-8        D)x+8        E)x-2       doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-39: a ve b reel sayılardır.f(ax+b)=-x olduğuna göre,f(0) ın değeri kaçtır?

                        A)    B)C)    D)E) a.b  doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-40:f(3x+2)=2f(5)+3 olduğuna göre, f(4)+f(6)  toplamının değeri kaçtır?

                        A)-12   B)-8     C)-6     D)-3    E)0      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-41: f(x)=(8-3a)x+3a+5 sabit fonksiyon olduğuna göre, f(a)+f(2a)+f(x) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)39    B)26    C)26+x            D)x+3a            E)13    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-42:f(2x-3)=4x2-12x olduğuna göre,f(3x) in f(x) cinsinden   ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)9f(x)B)9f(x)-9         C)9f(x)+27      D) 9f(x)+72     E) 9f(x)-81      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-43:f(x)=3x+8 fonksiyonu için,   f(ax+b)=bx+a denklemini sağlayan a+b toplamı kaçtır?

                        A)-1     B)-2    C)-3     D)-4    E)-5     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-44: f(x+y)=f(x)+f(y) olduğuna göre,f(10x) in f(x) cinsinden   ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)10+f(x)        B)10f(x)          C)f10(x)            D)10-f(x)         E)f(x)-10         doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-45:f(2x+3)=4x+9 olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x2     B)x2+3C)x2-6x+18     D)x2-6x+9       E)x2+6x+9       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-46:f(3x-2)=6.f(3).x+5 olduğuna göre, f(4) ün değeri kaçtır?

                        A)B)-5     C)           D)-15  E)-25   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-47:  sabit fonksiyon olduğuna göre, f(a)+f(-a) toplamının değeri nedir?

                        A)B)C)D)E)-3     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-48: f(x)=3x+4 olduğuna göre, f(3.f(x)+4) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)3x+4            B)3x+16          C)27x+27        D)27x+52       E)27x+54        doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49:  olduğuna göre,f-1(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)     B)     C)  D)          E)          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50:f(x)=x3-3x2+3x-2 olduğuna göre, kaçtır?

                        A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-51:f(x)=2x-1  g(x)=x 2-3 olduğuna göre,(fogof)-1(-7) in değeri kaçtır?  

                        A)B)0      C)    D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-52:A={1,3,4} kümesi üzerinde tanımlanan A dan A ya  bir  f  fonksiyonu  f={(1,3);(3,4);(4,1)}

olduğuna göre,f(1)+f-1(3)+(fof-1)(4) toplamının değeri kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-53:f(x)=ax+3 fonksiyonu için f-1(9)=-6 olduğuna göre, a nın değeri kaçtır?

                        A)-3     B)-2     C)-1     D)1      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54: f(x-2)=3x-6 olduğuna göre, f-1(x) aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)3x    B)2x    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-55:f(x2-x)=x4-2x3+x2 olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır?

                        A)3      B)4      C)6      D)8      E)9      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-56:f(x)=log3(x+3)+2 olduğuna göre, f-1(4) ün değeri kaçtır? 

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-57:  olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır?

                        A)    B)2      C)    D)3      E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-58: olduğuna göre,f(2) değeri kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-59: f(x)=4x+2 olduğuna göre, f-1(64) değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E) 5     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-60:f(3x+2)=4x+2    f -1(a)=5 olduğuna göre, a nın değeri kaçtır?

                        A)9      B)8      C)7      D)6      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…