Make your own free website on Tripod.com

 

İkincİ Dereceden Denklemler

 

SORU-1: ax4+(b-2)x3+xc -2+x-1=0 eşitliği ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre, a+b+ckaçtır?

                        A)2      B)4      C)6      D)8      E)10    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-2: 3x2-mx-4=0 denkleminin köklerinden biri -1 olduğuna göre, m kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-3: x2-3x+1=0 denkleminin köklerinden biri k olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)    B)    C)    D)  E)   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-4: 2x2-9x-5=0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)      B)   C)      D)     E)       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-5: x2-998x-2000=0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)     B) C) D) E)  doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-6: 3x2+(5m+1)x+2m2+m=0 denkleminin iki katlı kökü x1 = x2 olduğuna göre, m kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4     E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-7: x2-4x+c=0 denkleminin farklı iki reel (gerçel) kökü olduğuna göre, c nin alabileceği doğal sayı değerleri kaç tanedir?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-8:  mx 2+2mx-x+m+1=0denkleminin birbirine eşit iki reel kökü olduğuna göre, bu kökler kaçtır? 

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-9: mx2-x+2m+1=0 denkleminin köklerinin çarpımı köklerinin toplamından kaç fazladır?

            A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-10: mx2+(m+1)x-4=0 denkleminin kökler toplamı -3 olduğuna göre, m kaçtır?

                        A)    B)    C)    D)    E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-11: x2 -2x+m-1=0 denkleminin  reel kökleri   x 1 ve  x2 dir.

                          ifadesinin  alabileceği en büyük değer kaçtır?                

                        A)    B)2      C)    D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-12: x2 -2x-1=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.3x1(2x2-1)+x2.(x1-3) ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)-10   B)-11   C)-12   D)-13  E)-14   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-13:a.x3 +x b-2 + 3x =0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem  olduğuna göre,a+b

kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)3      D)4      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-14:  3x 2+2x-a=0 denkleminin köklerinden biri 1 olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-15: x4 -2x2-8=0 denkleminin reel köklerinin çarpımı kaçtır?

                        A)-8     B)-4     C)-2     D)4      E)8      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-16:     

Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

            

                        A){-1,-4}        B){-1,1}         C) {-1,4}        D) {1,-4}        E) {1,4}          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-17:

Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A) {-1,0}        B){0,1}           C){0,3}           D){0}  E) {3}doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-18: 2ax2 –(a+1)x-4=0 denkleminin kökler toplamı 1 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır?

 

                        A)4      B)2      C)1      D)-2    E)-4     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-19: x2–mx + 4x –m=0 denkleminin simetrik iki  reel kökü olduğuna göre, m kaçtır?

           

                   A)4      B)2      C)1      D)-2    E)-4     doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-20:  3x2–x-1=0 denkleminin diskriminantı ( ) kaçtır?

                        A)-13   B)-12   C)-11   D)12    E)13    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-21: (m-1) x2+m+1=0 denkleminin birbirine eşit iki kökü olduğuna göre , aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-2     B)-1     C)0      D) 1     E) 2     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-22: x2-5x +a(x-1)=0 denkleminin bir kökü x=3 olduğuna göre diğer kökü kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)1      D)2      E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-23: 2x2+5x-1=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

                        Buna göre, toplamı kaçtır?  

A)5      B)3      C)    D)-  E)-5     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-24: x2+(m+4)x+2 =0 denkleminin kökleri ardışık iki pozitif  tam sayıdır.Buna göre, m kaçtır?  

                        A)7      B)1      C)-1     D)-3    E)-7     doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-25: x2+ax -3a+1 =0 denkleminin kökler toplamı, kökler çarpımının yarısına eşit olduğuna göre, köklerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

                        A)-2     B)-1     C)    D)1      E)2      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-26: x2+(m-n)x+n-3=0  denkleminin kökleri m ve n   olduğuna göre, n kaçtır?

                        A)-3     B)-1     C)0      D)1      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-27:Kökleri -2 ve 7  olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli  denklem  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) x2+5x-14=0                                   B) x2-5x+14=0

C) x2+5x+7=0                                    D) x2-5x -14=0

E)x2-5x+7=0                                      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-28: 2x2-(3a-3)x-54=0 denkleminin kökleri arasında   x1 = x22 dir.Bağıntısı olduğuna göre,a kaçtır?

                        A)-1     B)0      C)1      D)3      E)5      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-29: 

           

Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 

                        A){4}       B){-4}       C){-4,4}        D){-2,4}         E){-4,-2}        doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-30:

       Denkleminin reel köklerinin çarpımı kaçtır?         

                        A)-9     B)-8     C)-1     D)3      E)8      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-31:(x-2)2+|x-2|=6 denkleminin çözüm kümesi  kaç elemanlıdır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-32:(x2+4x)2+x2+4x=30 eşitliğini sağlayan x in reel sayı değerlerinin kümesi  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A){-1,5}         B){-5,1}         C){-6,5}         D){-6,1}         E){-5,-3,-2,1} doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-33:|x|3-4.|x|=0 denkleminin çözüm kümesi  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A){0}  B){0,2}           C){-2,0,2}      D){2}  E){-2,0}          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: ax2-(2a-1)x+a+1=0 denkleminin  köklerinin  birbirine eşit  olabilmesi için a kaç olmalıdır?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-35:x2+2x+m+1=0 denkleminin birbirinden farklı iki reel kökü  olduğuna göre, m nin  alabileceği  en büyük  tam sayı  değeri kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36:(m-1)x2-4x+3=0 denkleminin  reel kökü olmadığına göre, m nin en küçük  tam sayı değeri kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)0      D)2      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-37:x2-5ax+3b=0 denkleminin kökleri  sıfırdan farklı  a ve b  reel sayılarıdır.Buna göre bu denklemin  büyük  olan  kökü  kaçtır?

                        A)3      B)6      C)9      D)12    E)15    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-38:(a2-4a+3)x2+(a2-1)x+a-31=0 denklemi  sağlayan simetrik iki  x değeri olduğuna göre bu denklemin kökler  çarpımı  kaçtır?

                        A)-4     B)-8     C)-16   D)-25  E)-49   doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-39: x2-33x+16=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ifadesinin  pozitif değeri kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-40:x2-7x+3m-2=0 denkleminin kökleri arasında 3x1-2x2=11 bağıntısı olduğuna göre,  m kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)8      E)9      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-41: 3x2-7x+2=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.Buna göre, toplamı kaçtır?

                        A)B)C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-42: x2+ax+b=0 denkleminin köklerinden biri 2, x2+cx+d=0 denkleminin  köklerinden biri -3 ve  bu iki  denkleminin diğer kökleri birbirine eşittir.Buna göre c-a  farkı kaçtır?

                        A)-5     B)-3     C)-1     D)1      E)5      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-43:x2-3x+1=0 denkleminin  kökleri x1 ve x2 dir.

                          ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)            B)-3     C)-1     D)1      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-44: x2-2x-4=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. x1 > x2 olduğuna göre  x13x2- x1x23 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)       B)-16   C)         D)           E) 16         doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-45:Çözüm kümesi  olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli  denklem aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x2+5x-3=0                                      B) x2-5x-3=0  

C) x2+10x-3=0                                   D) x2-10x+22=0        

E) x2-5x+22=0                                   doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-46:Köklerinin aritmetik ortalaması 4 geometrik ortalaması 3olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir?  

                        A) x2-4x+3=0                                     B) x2+4x+3=0

                        C) x2+8x+9=0                                     D) x2-8x+9=0

                        E)x2-4x+9=0                                      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-47: 2x2-bx+32=0 denkleminin  kökleri x1 ve x2 dir.

                     olduğuna göre x1 + x2 toplamı kaçtır?

                        A)    B)   C)5      D)  E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-48: ax2-(a-1)x-1=0 denkleminin köklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?  

                        A)-1     B)1/a   C)a      D)-1/a  E)-a     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49: x2-2(m-1)x-3(1-m)=0 denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre diğer kökü kaçtır?

                        A)-3     B)-2     C)-1     D)3      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50: 

 

Denkleminin çözüm kümesi  aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A){1,2}           B) {-1,-2}       C) {0,-2}        D) {0,3}          E) {-1,-3}       doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-51:  Denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

                       

A)-3     B)-2     C)-1     D)2      E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-52:(2+a)x2-(a2-a-12)x-3=0 ikinci derece denkleminin simetrik iki reel kökünün  olması için; a değeri kaç olmalıdır?

                        A)-3     B)-2     C)2      D)3      E)4      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-53:mx2+(2m-4)x+m=0 denkleminin  reel (gerçel) kökü olmadığına göre, m için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

                        A)-1<m<2       B)m<2C)m>1D)-2<m<-1     E)-2<m<3       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54: x2+ax-27=0 denkleminin köklerinden biri,diğer kökün karesine eşit olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)-9    B)-6     C)-1     D)1      E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-55: x2+3x+m-1=0 denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında  4x 1-x2=7 bağıntısı  olduğuna göre , m kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-56: x2+mx+2n=0 denkleminin kökleri arasında x1= 2x2 bağıntısı  olduğuna göre ,m ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)m2=9n          B)m=3n           C)m2=3n          D)3m=n2         E)m=n             doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-57: x2-(a2+b2)x+1=0 denkleminin  reel kökleri a ve b dir. Buna göre a+b toplamı kaçtır?

                        A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-58:Çevresi 8 cm alanı 2cm2 olan bir dikdörtgenin  kenar uzunlukları farkı kaç cm olabilir?

                        A)  B)2      C)           D)4      E)3            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-59:32x-4.3x+1+27=0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)1      B)3      C)5      D)7      E)9      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-60:denkleminin kökleri m ve n olduğuna göre  bu denklemin diskriminantı () kaçtır?

                        A)0      B)2      C)-2     D)4      E)-4     doğru cevap “A” şıkkı…