Make your own free website on Tripod.com

 

İşlem

 

SORU-1: Tamsayılar kümesinde tanımlı “” işlemi ,xy =2.x + 3.y   şeklinde verildiğine göre ,51 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)7      B)8      C)13    D)14    E)17    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-2: Tamsayılar kümesi üzerinde,xy =(x-y+1)100 +(x-y+2)100 şeklinde bir “” işlemi tanımlanıyor.

            Buna göre (12) 2 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)2100  E)2101  doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-3:Gerçel sayılar kümesi üzerinde    işlemi 

           

                  şeklinde tanımlanmıştır.

           

 

Buna göre,(11)(21) işleminin sonucu kaçtır?

 

                        A)-6     B)-4     C)-3     D)-1    E)0      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-4:Pozitif reel sayılar kümesinde; “” işlemi  şeklinde tanımlanıyor. olduğuna göre,   x kaçtır?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-5: Reel sayılar kümesinde; “” ve “” işlemleri,     şeklinde tanımlanmıştır.Buna göre 21 kaçtır?

           

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-6: R-{0} üzerinde tanımlı “” işlemi  şeklinde verilmiştir.

            Buna göre, 16  işleminin  sonucu kaçtır?

                        A)    B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-7: Reel sayılarda tanımlı “” işlemi ab=a2-b2 olduğuna göre, (42)1 işleminin sonucu  kaçtır?

                        A)78    B)80    C)143  D)144  E)156 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-8: f:RR,f(x)=2x+1  ab=f(a+b) olduğuna göre, 25 kaçtır?

 

                        A)9      B)11    C)13    D)14    E)15    doğru cevap “E” şıkkı…

      

SORU-9: Reel sayılarda;

ab=a+2b+1 şeklinde bir  işlemi tanımlanıyor. 23=3k olduğuna göre, k sayısı kaçtır?

            A)    B)1      C)    D)2      E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-10:  ab=2a+b

                                     xy=2xy+4 işlemleri tanımlanıyor.Buna göre  2(11) kaçtır?    

                        A)6      B)7      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-11:xy=x+y-2

                                   xy=2x-3y+4 işlemleri veriliyor.Buna göre ,(625400) 4 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)21    B)24    C)42    D)51    E)62    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-12:  şeklinde bir  işlemi tanımlanıyor.9991000 işleminin sonucu   aşağıdakiler den hangisidir?

                        A)104   B)105   C)106   D)107  E)108   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-13: işlemi tanımlanıyor.Buna göre,13 kaçtır?

                       

A)6      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-14:mn=m+n+5 işlemi veriliyor.Buna göre, “” işleminin  etkisiz  elemanı kaçtır?

                        A)-5     B)-1     C)0      D)1      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-15: ab=a+b+a.b işlemi tanımlanıyor. Buna göre,4 ün  işlemine göre tersi kaçtır?

                        A)-1     B) C) D) E)             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-16: xy = x+y+4xy şeklinde tanımlanan  işlemine göre  hangi elemanın tersi yoktur?

                        A)-4     B)-3     C) D) E)0      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-17:R üzerinde tanımlanan xy = 4x+4y+3xy+4 işlemine göre tersi kaçtır?

                        A) B) C) D)           E)            doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-18:A{2,3,4,5,6,7}kümesinde ab={a veya b den büyük olmayanı}şeklinde tanımlı  işlemine göre  hangi elemanın tersi vardır?

                        A)2      B)3      C)4      D)6      E)7      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-19: R üzerinde tanımlı ab=a+b+m-2 işleminin  etkisiz  elemanı 5 tir.Buna göre 67 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)-3     B)6      C)8      D)13    E)18    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-20: xy = xy+4x+4y+m+3 işleminde -4 ün tersi yoktur. Buna göre 4 ün  işlemine göre tersi kaçtır?

                        A)           B)-4     C)           D)           E)           doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-21: R de tanımlı xy = x+y+m-n+1 işleminin  etkisiz  elemanı -4 tür. Buna göre,2 nin  işlemine göre tersi kaçtır?

                        A)-10   B)-6     C)-4     D)-3    E)-2     doğru cevap “A” şıkkı…

 

k

a

l

e

m

 k

a

l

e

m

k

a

L

e

m

k

a

l

e

m

k

a

l

e

m

k

a

l

e

m

k

a

l

e

m

      

 

 

 

 

 

 

SORU-22:     A={k,a,l,e,m} kümesinde  işlemi  yukarıdaki tablo ile tanımlanmıştır. ve  olduğuna göre (k3 l-1 ) -1  e-1   işleminin sonucu   aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)k      B) a     C) l      D) e     E) m    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-23: ab= işlemi veriliyor. Buna göre,  kaçtır?

                       

A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-24: abba=ab+a+b+21 şeklinde bir  işlemi  tanımlanıyor. Buna göre,(89) 25 işleminin sonucu  kaçtır?

                        A)34    B)35    C)36    D)37    E)38    doğru cevap “E” şıkkı…  işlemi  tanımlanıyor. Buna göre,23 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)75    B)76    C)77    D)88    E)89    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-26: Reel sayılar kümesinde tanımlı,  ve  işlemleri,

                                     (2a) b=”a veya b den küçük olmayanı ”

                                     xy =”x veya y den büyük olmayanı ” olduğuna göre(98)(32) işleminin sonucu kaçtır?           

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-27: x2>y2 olmak  üzere, xy = olduğuna göre,(1312) 4 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-28: f(x)=x2 olmak  üzere,xy =f(x).f(y) şeklinde bir  işlemi tanımlanıyor.f2(x) f2(y) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)1      B)x4.y4 C)x8.y8 D)x4     E)x8     doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-29:Reel sayılar kümesi üzerinde işlemi  şeklinde tanımlanıyor.Buna göre,13 kaçtır?

                        A)2      B)1      C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-30: R de  xy = x+y-xy  şeklinde tanımlı “”  işleminin yutan elemanı kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-31: R de  xy =x+y-10 şeklinde tanımlı  “” işlemine göre 7 sayısının tersi kaçtır?

                        A)9      B)10    C)11    D)12    E)13    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-32: R de tanımlı “”  işlemi   ab=a3+b3+3ab(a+b) ise (97) ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)25     B)26     C)27     D)29    E)212    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-33: R de tanımlı işlemine göre  ise    2(28) ifadesinin sonucu kaçtır?

                        A)3      B)5      C)6      D)8      E)10    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-34: ab=ab-ba şeklinde tanımlanıyor.Buna göre ;(32) 1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

                        A)9      B)8      C)1      D)0      E)-1     doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-35:R de tanımlı xy = x+y+3xy işlemine göre  a5=37 ise a değeri nedir?

                        A)-5     B)-1     C)4      D)3      E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-36:R+ de tanımlı,(x-y)  (xy)= x+y işlemine göre,412  ifadesinin eşiti nedir?

                        A)6      B)8      C)12    D)16    E)20    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-37:R2 de tanımlı,(a,b)(c,d)=a+2b+3c+4d şeklinde tanımlı  işlemi ;için(x,1)(2x,-1)=12 ise x nedir?

                        A)-3     B)-2     C)1      D)2      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38: R de ab=a+b+5 şeklinde tanımlı  işlemine göre  aR için  ax =a ise x nedir?

                        A)-5     B)-1     C)0      D)1      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-39: R de “” işlemi tanımlanıyor. xy = ax+ay+xy ve  23=1 ise a nedir?

                        A)-5     B)-1     C)2      D)3      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-40: R de ab=a+b+c şeklinde tanımlı  işleminin birim elemanı -3 ise c kaçtır?

                        A)-6     B)-3     C)0      D)3      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-41: R de ab=a+b-ab şeklinde  işlemine göre 3 ün tersi nedir?

                        A)    B)1      C)    D)2      E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-42: R2 de (a,b)  (c,d)=(a+c+1,b.d) şeklinde tanımlı  işleminin etkisiz elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(-1,0)           B)(0,1)            C)(1,1)            D)(-1,1)          E)(1,-1)           doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-43: R de ab=2ab-a-b+1 olarak tanımlı  işlemine göre, tersi olmayan eleman  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-4     B)-2     C) D)    E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-44: R de tanımlı ab=2a+2b-ab-2 işleminin etkisiz elemanı hangisidir?

                        A)-2     B)-1     C)1      D)2      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-45: R de ab=a2+b2+ab şeklinde tanımlı işlemine göre -1(-11) ifadesinin eşiti nedir?

                        A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-46: ise 2(-1) işleminin sonucu kaçtır?

                        A)7      B)36    C)72    D)73    E)81    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-47: R de ab=a+b+6 şeklinde tanımlı  işlemine göre tersi kendisinin 3 katına eşit olan sayı nedir?

                        A)-4     B)-3     C)-1     D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-48: R de “” işlemi tanımlanıyor.ab=a+b+ise işlemine göre tersi olmayan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-3     B) C)1      D)    E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-49: R de ab=a+b- şeklinde tanımlı işlemine göre 4-12 ifadesinin eşiti nedir?

                        A)-3     B)-2     C)    D)    E) 2     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50: R2 de tanımlı (a,b)(c,d)=(a+c,bd) işlemine göre (3,1) nin tersi nedir?

                        A)(-3,-3)         B)(-1,-1)         C)(-1,0)           D)(-3,1)          E)(-1,3)           doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-51: R de ab=5a+5b+2ab+10 olarak tanımlı  işlemine göre,tersi kendisinin  ters işaretlisine eşit olan pozitif sayı nedir?

                        A)  B)  C)2      D)  E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-52: R de ab=3a+3b-ab-6 olarak tanımlı  işlemine göre 6-1 2-1 ifadesinin eşiti nedir?

                        A)    B)    C)1      D)  E) 4     doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-53: R de tanımlıişlemi için  ise aa=eşitliğini sağlayan en büyük a değeri kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)5      E)10    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-54: R de;(x+y+z)(x2+y2+z2)=xy+xz+yz şeklinde tanımlı  işlemine göre 4a=5 ise a nedir?

                        A)3      B)5      C)6      D)9      E)10    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-55: R de tanımlıişlemi;ab=a3-b3-3ab(a-b) ise (117) ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)23     B)26     C)29     D)211   E)213    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-56: R de “” işlemi tanımlanıyor.(12)3 ifadesinin eşiti nedir?

                        A)2      B)4      C)8      D)10    E)16    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-57: R de xy =x+a+y olarak tanımlı  işlemine göre için    x5 = x    ve 6t =5 ise t nedir?

                        A)-1     B)0      C)2      D)4      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-58: R de  ab =a+b3ab şeklinde tanımlı  işlemine göre, tersi kendisinin yarısına eşit ve sıfırdan farklı olan sayı nedir?

                        A)-5     B)-1     C) D)1      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-59: R de  ab =a-ab +b şeklinde tanımlı  işlemine göre 2-13 ifadesinin eşiti nedir?

                        A)-3     B)-1     C)0      D)2      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-60: R de  xy=4x+4y-xy-12 olarak tanımlı  işlemine göre 3-1 45-1 ifadesinin eşiti nedir?

 

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)8      doğru cevap “B” şıkkı…