Make your own free website on Tripod.com

 

Karmaşık Sayılar

 

       SORU-1:  ifadesinin değeri nedir?

                       

A)-    B)    C)    D)-   E)-i      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-2:6i65-5i38+3i16+2i3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)8+4iB)8i     C)4-8i  D)3+6iE)3-6i  doğru cevap “A ” şıkkı…

 

       SORU-3: işleminin sonucu nedir?

                       

A)1      B)-1    C)i-1    D)i       E)1+i   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-4: k N olarak verildiğine göre i4k+1+i8k+3+i12k+12+i4k+3 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)1      B)-i      C)-1     D)i       E)1-i    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-5: f(x)=-x4+3x3+5 ise f(-i) neye eşittir?

                        A)5+3iB)6-3i  C)6+3iD)4-3iE)4+3i             doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-6: i+i2+i3+i4+i5………..+i63   toplamının değeri kaçtır?

                        A)i       B)-i      C)1      D)-1    E)1-i    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-7: (i2=-1)     işleminin sonucu nedir?

           

                        A)i       B)-i      C)9      D)1      E)-1     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-8: sayısının en sade şekli nedir?

                        A)0      B)1      C)i       D)-i      E)    doğru cevap “A” şıkkı…

      

SORU-9:P(x)=x2+3x+6 ise P(-2i) nin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

            A)2i     B)6i     C)2+6iD)2-6i  E)-2i    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-10: f(x)=x2-ax+b+1 olarak veriliyor.f(i+1)=i+2 ise a+b nedir?

                        A)3      B)1      C)0      D)-1    E)-2     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-11: (1+i)6.(1-i)6= ifadesinin değeri nedir?

                        A)16    B)32    C)64    D)128  E)3096            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-12: sayısıaşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)-12i  B)10i   C)-14i  D)14    E)16i   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-13: (1-i)100 nedir?

                        A)-250  B)250   C)250.i  D)-250.i            E)2100 doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-14: p(x)=x9 -5x8 +4x6 -3x5 +2x3 –x2 +2 ise p(i) değeri nedir?

                        A)6+4i    B)-6+4i     C)-6-4i        D)4-6i        E)4+6i            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-15: (z+2)(1-i)=2-5ieşitliğine uyan z sayısıaşağıdakilerden hangisidir?

                        A)        B)1+i   C)1-i    D)      E)2+3i             doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-16: a.ib=1-i ise a+b nedir?

                        A)-1     B)    C)0      D)E)1      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-17: z = 2-3i sayısının çarpmaya göre tersinin, eşleniğinin sanal kısmı nedir?

                        A)              B)     C)            D)        E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-18: x,y R(x+yi) (1-3i) =1+7i ise (x,y) ikilisi nedir?

                        A)(2,3)            B)(-2,1)           C)(4,3)            D)(-4,2)          E)(5,-3)           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-19: z  ise Re( ) nedir?

                       

A)17    B) C) D) E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-20: z = sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir?

                        A)         B)        C)        D)        E)        doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-21: P(x)=x3-3x2+3x-1 ise P(1+ ) nedir?

                        A)7i     B)-7i    C)7      D)-7    E)7+i   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-22: (1+i)2.(1-i)2  toplamı nedir?   

                        A)-i      B)i       C)1      D)-1    E)0      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-23: z =3-4iise z. nedir?

                        A)9+16i           B)9-16i           C)5      D)25    E)25i   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-24: z1 =(a-b)i+(-a-2b)i+3a,z2 =6b-12i ve z1=z2 dir.(a,b)nedir?

                       

                        A)(6,4)            B)(7,4)            C)(8,4)            D)(-6,-4)         E)(-8,4)           doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-25: z  iseım(z) nedir?

 

                        A)2      B)1      C)0      D)-1    E)-2     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-26: z ise      nin imajiner kısmının katsayısı nedir?

                       

A) B)           C) D)4      E)-4     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-27: z   nin imajiner kısmı nedir?

                       

A) B)           C)           D) E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-28: (2-i). z =z+2 koşuluna uyan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

                        A)1-i    B)1+i   C)2-i    D)2+i   E)-i      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-29: x2 -8x +17= denkleminin karmaşık sayılardaki  çözüm kümesi  nedir?

                        A){2+i,2-i}      B){4-i,4+i}      C){-2i,2i}        D){-i,i}            E){3-2i,3+2i} doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-30: (2-i)z-3+4i =0 ve z C için z kompleks sayısı  aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)-1+5i           B)2-5i  C)3+4iD)2+3iE)2-i    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-31: z sayısının eşleniğinin sanal kısmı nedir?

                        A)3i     B)-3     C) D)         E) 3     doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-32: z1=4-2i, z2=4-6i  z3=1+i  ise  nedir?

                       

A)1      B)2      C)2i     D)4i     E)4      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-33: z = i ise ,z.  nedir?

                        A)  B)5      C)25    D)-5    E)-25   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-34:  ise İm(z) nedir?

                       

A)2      B)-1     C)1      D)-2    E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-35: z =5+2i kompleks sayısının çarpmaya göre tersi nedir? 

                       

A)5-2i  B)    C)    D)   E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36:ifadesinin değeri kaçtır?

                       

A)        B)         C)7+3i        D)       E)             doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-37:  nedir? 

                       

A)4      B)9      C)2      D)1      E)16    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38:Z1=6+8i Z2=-3-4i karmaşık sayılarının arasındaki uzaklık nedir?

                        A)10    B)5      C)15    D)20    E)25    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-39: Köklerinden biri (2-i) olan ikinci derece denklemi  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x2-3x+4=0   B)x2+4x-5=0   C)x2-4x+5=0   D)x2-2x+4=0   E)x2+5x+9=0 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-40:z=3-i  ise z 3  nedir?

                        A)36-28i         B)18-26i         C)18-28i         D)36-26i         E)27+i             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-41: z =(4+3i). karmaşık sayısının orijine olan uzaklığı nedir?

                       

A)   B)1      C)   D) E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-42: z = ise , ım (z) nedir?

                       

A)             B)             C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-43:x+2y-2i=5+4ix-3iy ise x nedir?

                        A)0      B)1      C)2      D)-1    E)-2     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-44: (2a+3i)-(3a-4i)=(5-4bi)-(3+10bi) olduğuna göre a.b eşiti nedir?

                        A)-2     B)-4     C)4      D)1      E)0      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-45:z1=3-3i z2=-3+i ise |z1-3z2| nedir?

                        A)5           B) 4          C) 6           D) 6          E) 6           doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-46: z1= 2+3i   z2=3i-4 olduğuna göre || nedir?

                        A)            B) 2         C) 3         D) 4        E) 13       doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-47: |(2+3i)(i) |  nedir?

                        A) B)            C) 5         D)           E) 13         doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-48:    aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)6      B)6i     C)-6i    D)-6    E)hiçbiri           doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49: |z|-=5-2i ise , z nedir?

                       

A)       B)-      C)-      D)       E) 21+2i          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-50:x2+ax+b=0 denkleminin köklerin birinin 3-2i olması için  a ne olmalıdır?

                        A)-6     B)-4     C)3      D)4      E)6      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-51: z =2+i ise |z+1+3i| -|z-i| işleminin sonucu  nedir?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-52:z+1=(1-i). ise  z nedir?

                        A)2-i    B)2+i   C)1-2i  D)1+2iE)-i      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-53:(Z-1).(1+i)= 1-i eşitliğini  sağlayan Z karmaşık sayısı nedir?

                        A)2-i    B)1-i    C)2+i   D)1-2iE)1+2i             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-54: {ZC:|Z+(1-2i)|=5}kümesi için aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?

                        A)Merkezi (-1,2)ve yarı çapı 5 olan çemberdir.          

B) Merkezi(-1,2) ve yarı çapı  olan çemberdir.

C) Merkezi(1,-2)ve yarı çapı 5  olan çemberdir.

D) Merkezi(1,-2) ve yarı çapı olan çemberdir.

E) Merkezi(1,2) ve yarı çapı 5 olan çemberdir.            doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-55: {z:zC ve |z+3|=4}kümesi için aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?

                        A)Merkezi (3,0)ve yarı çapı 4 olan çemberdir.

B) Merkezi(-3,0) ve yarı çapı 4 olan çemberdir.

C) Merkezi(0,3)ve yarı çapı 2 olan çemberdir.

D) Merkezi(0,3i) ve yarı çapı 4 olan çemberdir.

E) (3,0) noktasından geçen  ve yarı çapı 4 olan çemberdir.      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-56:Z  C olmak üzere 4|z+1|5 ile sınırlı alan nedir?

                        A)9  B)16            C)25            D)27            E)32         doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-57: z = karmaşık sayısı için z 6 nedir?

                        A)363   B)-363C)i3. 363          D)0      E)-i3.363          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-58:Z=(1-i)(1-2i)(1-3i) karmaşık sayısının esas argümenti kaç derecedir?

                        A)0      B)30    C)120  D)180  E)270 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-59: Z=1-ise  Z12 kaçtır?

                        A)212   B)212i   C)212(1-)  D)212(-1+)           E)24i   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-60:1+i kompleks sayısının 1-i  kompleks sayısına bölümü  nedir?

                        A)0      B)-i      C)-1     D)i       E)1      doğru cevap “D” şıkkı…