Make your own free website on Tripod.com

 

Köklü İfadeler

 

       SORU-1: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)    B)1      C)    D)    E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-2:olduğuna göre, x kaçtır?

                        A) B)    C) D)    E) doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-3: =16 olduğuna göre, x kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-4: işleminin sonucu kaçtır?

                       

 

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-5:  işleminin sonucu kaçtır?

                        A)2      B)4      C)6      D)8      E)10    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-6: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)   B)  C)  D)  E)         doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-7: olduğuna göre, x kaçtır?

                       

A)2      B)4      C)6      D)32    E)64    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-8:  olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)3      B)24    C)45    D)69    E)78    doğru cevap “E” şıkkı…

      

SORU-9: olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

           

 

A)            B)       C)        D)            E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-10:  çarpımının sonucu kaçtır?

                        A)    B)    C)      D)    E) 1     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-11:  olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)27    B)24    C)18    D)12    E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-12: olduğuna göre, sayısının a türünden eşiti nedir?

                        A)      B)   C)a       D)       E)5a    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-13: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)     B)   C)3     D)4            E)3                        doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-14:  işleminin sonucu kaçtır?

                        A)1      B)  C)3      D)             E) 4     doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-15:    işleminin sonucu kaçtır?

                        A)1      B)2      C)2           D)4      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-16:  işleminin sonucu kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)6      E)7      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-17: olduğuna göre,24x ifadesinin sonucu kaçtır?

                       

A)           B)-1     C)1      D)2      E)            doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-18:  ifadesinin değeri en küçük doğal sayı olduğuna göre,2x-y+11 denklemini sağlayan y     değeri kaçtır?

                        A)-4     B)3      C)7      D)11    E)19    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-19: ..=9x olduğuna göre,x kaçtır?  

                        A)    B)    C)1   D)    E) doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-20: olduğuna göre,a kaçtır?     

                        A)5      B)6      C)11    D)30    E)45    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-21:  işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-22: eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?

                       

A)-1                B)     C)0            D)                  E)              doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-23:  olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-24:A reel (gerçel)sayı olmak üzere,  Abuna göre ,A kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)6      E)10    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-25: işleminin sonucunu kaçtır?

                        A)-5          B)-2          C) D)3           E) 0     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-26:  işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)3          B)  C) D)1      E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-27:  işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)            B)            C)      D)       E)         doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-28:, ,   veriliyor.Buna göre,sayısının a,b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)a+b.c           B)ab+2c          C)a2bc D)a.b.c            E)5.a.b.c         doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-29: işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)            B)           C) D)             E)1      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-30:  olduğuna göre,a5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)42        B)40        C)20        D)20       E)10        doğru cevap “B” şıkkı…

       SORU-31:x =

                                   y = olduğuna göre  ifadesinin x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A)x5y6        B)x3y9          C)x6y10          D)x15y3            E)x12y9             doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-32: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-33:a =3

                                   b =2

                                   c =  olduğuna göre,a, b ve c arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)c<b<a          B)a=b=c          C)b<c<a          D)a<c<b         E)a<b<c          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: x<y<0  olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-2x   B)x      C)0      D)y      E)2y    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-35:-2<x<3 ve x =dır. x irrasyonel sayı olmak üzere, bu koşulları sağlayan kaç tane tamsayı değeri vardır?  

                        A)30    B)31    C)32    D)33    E)34    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-36: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) B)    C) D)            E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-37:  işleminin sonucu kaçtır?

                        A)7      B)9      C)11    D)13    E)15    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)1      B)2      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-39: x>8 olmak üzere,

                                  eşitliğinde x değeri kaçtır?

                       

A)12    B)14    C)16    D)18    E)20    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-40: olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

                                  

                        A)    B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-41: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)0      B)  C)4           D) 7          E) 15         doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-42: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)-9     B)-5     C)3      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-43: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-44:  işleminin sonucu kaçtır?

                        A)-   B)           C)1      D) E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-45: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)4      B)3      C)2      D)1      E)0      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-46: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)2      B)  C) D)             E)4      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-47: + işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-2          B)-2          C) D) 2          E) 2           doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-48:  işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)1386            B)1429            C)1680            D)1692           E)1696            doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49:  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)  B) 2          C)2      D)4      E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A) B)0      C)- D)-            E)+1          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-51: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-2          B)-+1        C)-2-1       D)0      E) 3+1       doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-52: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)1      B)2      C)  D) E) 2           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-53: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) B)         C)         D)       E)           doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)         B)         C)        D)       E)        doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-55: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-1     B)0      C)1      D) E) doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-56: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)2      B)3      C)            D)4      E) 2         doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-57: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-           B) C) D)            E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-58: işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)            B)            C)            D) E) doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-59:  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-2          B) -           C) D) 2          E) 3           doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-60: *** olduğuna göre,x kaçtır?

                       

 

 

 

A)         B)1      C)  D)        E) 3     doğru cevap “D” şıkkı…