Make your own free website on Tripod.com

 

Kümeler

 

SORU-1:A={∆,{o},,{♣}}     B={{D},{o},D,{♣,}}    olmak üzere,A/B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A){∆,{o}}       B){{∆},}      C){,{♣}}     D){{♣},∆,}  E){{♣},∆}      doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-2:Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir?

                        A){Ø}    B){0}                C){x:x>x²,x R}     D){{ }}     E){x:2x‾¹<0,x R}doğru cevap “ E” şıkkı…

 

 

SORU-3:Futbol,basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanlarla hiçbir oyunu oynamayanların bulunduğu bir sınıfta,

En az bir oyun oynayanlar 28,

En çok bir oyun oynayanlar 17,

En az iki oyun oynayanlar 14

Kişi olduğuna göre, bu üç oyundan hiç birini oynamayanların sayısı kaçtır?

 

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

 

SORU-4: Herkesin İngilizce konuştuğu bir grupta,Türkçe konuşan herkes Almanca konuşabilmektedir.Sadece bir dil konuşanların sayısı 12, en fazla iki dil konuşanların sayısı 20 ve Almanca konuşanların sayısı 15’tir.

Buna göre, Türkçe konuşanların sayısı kaçtır?

                        A)6      B)7      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “B” şıkkı…

 

      

SORU-5: Bir ilçede yapılan araştırmaya göre,evlerin yüzde 75’inde TV ,yüzde 85’inde buzdolabı ,yüzde 90’ında

Çamaşır makinesi ve yüzde 80’inde ise telefon olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre evlerin en az yüzde kaçında bunların dördü birden bulunabilir?                   

                         A)10  B)20    C)25    D)30    E)55    doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-6:Bir grupta İngilizce ve Fransızca bilen 15,sadece İngilizce bilen 4,Fransızca bilmeyen 7 ve İngilizce bilmeyen 8 kişi olduğuna göre,her iki yabancı dili de bilen kaç kişi vardır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-7:Futbol ve basketbol oyunlarından en az birini oynayabilenlerin bulunduğu 20 kişilik bir toplulukta 10 kişi basketbol,17 kişi de futbol oynayabildiğine göre,sadece futbol oynayabilen kaç kişi vardır?

                        A)8      B)9      C)10    D)11    E)12    doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-8:İngilizce veya Almanca bilenlerle bu iki dili de bilmeyenlerin bulunduğu bir sınıfta , her iki dili de bilmeyenler 5, yalnız İngilizce bilenler 8, yalnız Almanca bilenler 4 ve her iki dili de bilenler 5 kişi olduğuna göre,sınıf mevcudu kaçtır?

                        A)22    B)21    C)20    D)19    E)18    doğru cevap “A” şıkkı…

      

 

SORU-9:Fransızca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin bulunduğu 34 kişilik bir sınıfta sadece İngilizce bilenlerin sayısı, sadece Fransızca bilenlerin sayısının iki katıdır.

Bu sınıfta her iki dili de bilen 10 öğrenci bulunduğuna göre,İngilizce bilen kaç öğrenci vardır?

            A)26    B)27    C)28    D)29    E)30    doğru cevap “A” şıkkı…

 

 

SORU-10:İngilizce ve Fransızca bilenlerle bu iki dili de bilmeyenlerin bulunduğu bir sınıfta yalnız bir dil bilenlerin sayısı 15, en az bir dil bilenlerin sayısı 18 en çok bir dil bilenlerin sayısı 20 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

                        A)23    B)24    C)25    D)26    E)27    doğru cevap “A” şıkkı…

      

 

SORU-11:B={a,b,c,{a},{a,c}} kümesinin alt kümelerinin sayısı ile öz alt kümelerinin sayısının

            toplamı kaçtır?

                        A)31    B)63    C)64    D)127  E)128 doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-12: C={x:x≤15 ve x Z+}

                                     D={x:3≤x≤10 ve x Z+}

             olduğuna göre, C-D kümesinin eleman sayısı kaçtır?  

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-13:Bir toplulukta futbol  voleybol ve basketbol oynayanlar vardır.Basketbol oynayanların hepsi de  futbol   oynamaktadır.Voleybol  oynayanlar 10 kişi, futbol oynayanlar14 kişi ve basketbol oynayanlar  7    kişidir. Sadece  voleybol  ve sadece  futbol oynayanlar eşit ve 5 er kişi  olduğuna göre , üç sporu da 

oynayanların sayısı kaçtır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

      

SORU-14:Bir uçakta İngilizce,Almanca ve Fransızca dillerinden sadece birini bilen yolcular vardır. İngilizce

            bilmeyenler 18, Fransızca bilmeyenler 20, Almanca bilmeyenler16 olduğuna göre, bu uçakta kaç yolcu vardır?

                        A)27    B)28    C)29    D)30    E)36    doğru cevap “A” şıkkı…

 

      

SORU-15: İngilizce veya Almanca dillerini bilenlerle bu iki dili de bilmeyenlerin bulunduğu bir sınıfta 34 öğrenci

             vardır.Bu iki dili bilmeyenler 4 kişi sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin sayısının 3 katıdır.

              Almanca bilenlerin sayısı, sadece İngilizce bilenlerin sayısına eşit olduğuna göre,bu sınıfta Almanca ve İngilizce

            bilen kaç öğrenci vardır?

                        A)5      B)6      C)9      D)10    E)12    doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-16: Bir sınıftaki öğrenciler basketbol veya voleybol oyunlarından en az birini oynamaktadırlar.Basketbol oynamayanların sayısı ile voleybol  oynayanların sayıları toplamı 20, basketbol oynayanlar ile voleybol oynamayanların toplamı 24 olduğuna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

            

                        A)20    B)21    C)22    D)24    E)25    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-17:A={1,2,3,4}  B= { {1},2{1,2},A} olduğuna göre,B-A kümesinin eleman sayısı kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-18:A={a,b,{a},{a,b}} kümesi için  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)a A           B){a} A        C) {b} A       D) {a,b} A   E) øA          doğru cevap “E” şıkkı…

 

      

SORU-19:A={2,3,5,7}     B={3,7,8} olduğuna göre, A’– B’ kümesi aşağıdakilerden hangisine  eşittir?    

                        A){8}  B){7,8}           C){3,7}           D){2,5}           E){1,4,6,9}     doğru cevap “A” şıkkı…

 

      

SORU-20:   AB olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)A B=B     B)A B=A     C)A B’=B    D)       E)B\A=A         doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-21: A={a,b,c,d,e,f}   B={a,b,c} olduğuna göre, A nın alt kümelerinin  kaç tanesi B kümesini kapsar?

                        A)3      B)4      C)8      D)16    E)32    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-22: A={a,b} B={a,b,c,d,e,f} olduğuna göre, A K B şartını  sağlayan  kaç değişik K kümesi yazılabilir?

                        A)4      B)8      C)16    D)32    E)64    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-23: A={x : 1x10,  x Z}

                                     B={(x,y) : x+y <15,  x,y A} olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?      

                        A)10    B)14    C)65    D)79    E)85    doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-24:A’;A kümesinin tümleyenidir. s(A’)=10 s(B’)=16 olduğuna göre, s(A)-s(B) farkı kaçtır?

A)5      B)6      C)8      D)10    E)12    doğru cevap “B” şıkkı…

 

 

SORU-25: Bir sınıfta,14 kişi İngilizce,10 kişi  Fransızca,20 kişi İngilizce  veya Fransızca  biliyor.Grupta İngilizce  ve   Fransızca  bilen kaç kişi vardır?

                        A)2      B)3      C)4      D)6      E)8      doğru cevap “” şıkkı…

 

 

SORU-26: B={1,2,3,4,5}    C={1,3,5,7,9} olduğuna göre, (B C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A){2,4}           B) {7,9}          C) {1,3,5}       D) {1,2,3,4}    E){2,4,7,9}     doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-27: A={x:|x-2|4, x IR}

  B={x:|x+2|<4,  x IR} olduğuna göre  AB kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)[-4,4]           B)[-2,6)           C)[-2,2)           D)[2,4)            E)[-6,6)           doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-28: A={1,2,{2}}  B={1,{1,2}, O}şeklinde tanımlanan  A ve B  kümeleri için AB kümesinin eleman sayısı kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “A” şıkkı…

 

      

SORU-29:A ve B farklı iki kümedir.(A’-B)’ –B kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    

                        A)    B)    C)A-B      D)B-A       E)A     doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-30: A ve B boş olmayan iki kümedir.(A\B)’ A kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    

                        A)A     B)B     C) AB         D)A\B      E)B\A        doğru cevap “c” şıkkı…

 

 

SORU-31: A={a,b} B={a,b,c,d,e,f} olduğuna göre, A K B sağlayan K kümelerinin  kaç tanesinde f bulunmaz?  

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

      

SORU-32: A={x:50x200, x Z}  kümesinin kaç elemanı 6 veya 8 ile tam bölünür?

                        A)25    B)30    C)36    D)37    E)38    doğru cevap “E” şıkkı…

 

 

       SORU-33: A={1,2,3,4,5} kümesinin 2 veya 3 elemanlı alt kümelerinin  sayısı kaçtır?

                        A)10    B)15    C)18    D)20    E)25    doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

       SORU-34: A={a,b,c,d} AB={a,b,c,d,e,f} olduğuna göre,B kümesi en çok kaç değişik biçimde yazılır?

                        A)4      B)8      C)12    D)16    E)32    doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-35:A kümesinin eleman sayısı 2 arttığında alt kümelerinin sayısı 96 artıyor.A kümesinin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır?

                        A)3      B)6      C)10    D)15    E)21    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-36:s(A)=8  s(B)=13 olduğuna göre, A B kümesi en fazla kaç elemanlıdır?

                        A)7      B)8      C)9      D)12    E)13    doğru cevap “B” şıkkı…

 

 

SORU-37: A={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin elemanlarıyla, içinde a ve g  elemanlarının bulunduğu 5 elemanlı kaç tane küme yazılabilir?

                        A)10    B)11    C)12    D)13    E)14    doğru cevap “A” şıkkı…

 

      

SORU-38: s(A)=4x+3

                                    s(B)=2x-1

                                    s(AB)=3x+6   AB{} olduğuna göre x in en küçük değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

      

SORU-39: 40 kişilikbir gezi grubunda 16 öğrenci İngilizce konuşmaktadır. Gezi grubunda  İngilizce bilmeyen erkek sayısı 8 kişi ise, İngilizce bilmeyen kızların sayısı kaçtır?

                        A)8      B)10    C)12    D)16    E)20    doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-40:36 kişilik bir sınıfta,Almanca bilenler 20 kişidir.13 kişide  yalnız  İngilizce bildiğine göre, hiç dil bilmeyen kaç kişi vardır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-41: 40 kişilik bir sınıfta Matematik, fizik  ve kimya derslerinden geçen 6, en az ikisinden kalan 14 öğrenci olduğuna göre yalnız bir dersten kalan kaç öğrenci vardır?

                        A)12    B)14    C)16    D)18    E)20    doğru cevap “E” şıkkı…

 

 

SORU-42:Bir sınıfta, 12  kişi  İngilizce,18 kişi Fransızca biliyor.İki dilden en az birini  bilenlerin  sayısı 25 olduğuna göre, yalnız bir dil konuşanlar  kaç kişidir?

                        A)10    B)12    C)15    D)20    E)24    doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-43:A=[-5,6]

B=[-8,4]  olduğuna göre A B kümesinde kaç pozitif tam sayı değeri vardır?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “B” şıkkı…

 

      

SORU-44: A ve B boş olmayan iki kümedir. (A-B)’ B’ kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    

                        A) AB         B)A B          C)        D) (AB)’     E)       doğru cevap “E” şıkkı…

 

      

SORU-45:  A= {a,{a,b},{b},c{a,c}} A kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

                        A){b} A        B){a,c} A     C)a A            D){a,b} A    E){a} A       doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-46:A={x:50<x180  x = 4n   n N }

                                   B={x:20<x<200  x = 6n  nN} olduğuna göre,AB nin eleman sayısı kaçtır?

                        A)8      B)9      C)10    D)11    E)12    doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-47: A={a,b,c,d,e,f} verildiğine göre,A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi a veya f harfi bulunur?

                        A)40    B)44    C)48    D)52    E)64    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-48: A={a,b,c,d,e} A kümesinin alt kümelerinden kaçında a ve eleman olarak bulunur?

                        A)32    B)24    C)16    D)8      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-49: A={x:|x|2, x R}

                                     B={x:|x+1|>1,  x R}    kümeleri veriliyor. AB kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(0,2]            B)(1,2]            C)(0,2)            D)[-1,1]          E)[-2,2)           doğru cevap “A” şıkkı…

 

      

SORU-50: A={x|1x172, x N} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 4 veya 5 ile tam bölünür?

                        A)49    B)59    C)69    D)79    E)89    doğru cevap “C” şıkkı…

 

 

SORU-51: A={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde d veya e elemanlarından en fazla biri bulunur?

                        A)32    B)24    C)18    D)16    E)8      doğru cevap “B” şıkkı…

 

 

SORU-52:En az bir dil bilenlerin bulunduğu bir sınıfta İngilizce  bilenlerin %20 si Almanca bilmektedir.Almanca bilenler 6 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu en fazla kaç kişi olabilir?

                        A)16    B)18    C)26    D)30    E)32    doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-53:A={x,a,s,y,z} kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

                        A)s(A)     B)y A       C){x} A       D) x A          E){a,s} A      doğru cevap “D” şıkkı…

 

 

SORU-54: A={1,2,3,4,5,6,7} kümesinin alt kümelerinin  kaç tanesinde A kümesindeki tek sayıların tamamı eleman olarak bulunur?

                        A)2      B)4      C)8      D)16    E)32    doğru cevap “C” şıkkı…

 

      

SORU-55:A={Z,Ü,L,A,L} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde sesli harf bulunmaz?

                        A)24    B)16    C)12    D)8      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

      

SORU-56:A={a,b,c}

                                   B={d,a,e,c} kümeleri  veriliyor.Hem A nın hem B nin alt kümesi olan kaç küme vardır?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “B” şıkkı…

 

      

SORU-57: A={a,b,c,d,e,ı,i} kümesi veriliyor.A kümesinin kaç alt kümesinde yalnız sesli harf bulunur?

                        A)12    B)15    C)16    D)18    E)24    doğru cevap “B” şıkkı…

 

 

SORU-58:n elemanlı bir kümenin n-1 elemanlı alt küme sayısı 6 olduğuna göre,5 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

                        A)6      B)8      C)24    D)58    E)92    doğru cevap “A” şıkkı…

 

 

SORU-59: Bir topluluktaki gözlüklü insanların sayısı erkeklerin sayısına eşittir.Gözlüklü bayanlarla gözlüksüz erkeklerin toplam sayısı 20 dir.

Gözlüksüz insanların sayısı 17 olduğuna göre,topluluktaki gözlüksüz bayan sayısı kaçtır?

                        A)7      B)10    C)12    D)17    E)27    doğru cevap “A” şıkkı…

 

 

SORU-60:48 kişilik bir grupta 16 kişi futbol,29 kişi de basketbol oynamaktadır.Her ikisini oynayanların sayısı en çok birini oynayanların beşte biridir.Her iki sporu da yapmayan kaç kişi vardır?   

                        A)8      B)9      C)10    D)11    E)12    doğru cevap “D” şıkkı…