Make your own free website on Tripod.com

 

Logarİtma

 

       SORU-1: log2x-6.logx2–1=0 denkleminin çözüm kümesi kaçtır?

                        A)1/2   B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-2: log[log2(x+3)]<0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(-2,∞)          B) (-2,-1)        C) (0,2)           D) (-1,0)         E) (2,∞)           doğru cevap “B ” şıkkı…

 

SORU-3: log75=x , log311=y ,log619=z olduğuna göre, x, y, z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x<y<z          B)x<z<y          C)z<y<x          D)z<x<y          E)y<x<z          doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-4: log35=a ve log52=b olduğuna göre, log1820 nin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)      B)     C)       D)          E)          doğru cevap “A” şıkkı…

                           

       SORU-5: 3a=5b olduğuna göre, 9a/b ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)2      B)4      C)9      D)16    E)25    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-6: log3(x+2)+log34=1 olduğuna göre x kaçtır?

                        A)-3    B)-2    C)-  D)-1    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

                      

       SORU-7: log1/4(log1/8x)+2=0 olduğuna göre x kaçtır?

                        A)248   B)232   C)2-16D)2-32E)2-48        doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-8: (lnx)2 –ln(x5)+4=0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A){e,e3}          B){e2,e3}         C){e,e4}          D){e,e5}          E){ }   doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-9: log ½{log2(x-4)}<0 eşitsizligini sağlayan enküçük x tamsayısının degeri kaçtır?

            A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-10: f(x)=log2(x-1) ve g(x)=x2+2log3x olduguna göre, (gof-1)(3) değeri kaçtır?

                        A)33    B)48    C)56    D)85    E)92    doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-11: log3x2+1=3/(logx3) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

            A){ }   B){1}  C){3}  D){2,3}  E){4}                      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-12: logx=0,08 olduğuna göre,x120 sayısı kaç basamaklıdır?

                        A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “D” şıkkı…

                            _

       SORU-13: cologa=3,14328 olduğuna göre, loga nın değeri kaçtır?

                        A)2,85672       B)2,73481       C)3,01456       D)3,00142      E)4,85146       doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-14: log23=x,log325=y olduğuna göre,log180 ifadesinin x ve y türünden değeri  aşağıdakilerden hangisidir?                                            

A)         B)         C)x+xy          D)        E)         doğru cevap “E” şıkkı…

               

       SORU-15: log37=a oldudğuna göre,32a+1 ifadesinin  değeri kaçtır?

                        A)140  B)142  C)145  D)147  E)150 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-16: e5x+ln5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)e5x   B)e5x+5            C)5.e5x            D)5.e2x            E)25.e5x          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-17: log95= olduğuna göre, log325 ifadesinin  a türünden eşiti aşagıdakilerden hangisidir?

                        A)a/4  B)a/2   C)2a    D)4a    E)a2     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-18: log23=a   log35=b olduğuna göre, log2 nin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)B)        C)         D)        E)          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-19: log2[log3(log5x)]=0olduğuna göre x kaçtır?

                        A)5      B)25    C)125  D)625  E)650 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-20: log2(x+5)+log5125=5 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?  

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-21: 3log(x-2).5log(x-2)=225 olduğuna göre x kaçtır?

                        A)4      B)6      C)98    D)100  E)102 doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-22: log5=0,69831 olduğuna göre, (2500)20 sayısı kaç basamaklıdır?

                        A)43    B)47    C)53    D)67    E)68    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-23: log2=0,30103 olduğuna göre, log (0,05) kaçtır?

                        A)-2+0,30103B)-2+0,69891C)-3+0,54867D)-2+0,80108E)-2+0,30123   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-24: Tanımlı olduğu değerlerde; f(x)=log5(x+a) fonksiyonu için, f-1(2)=-3 olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)15    B)20    C)25    D)27    E)28    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-25: log2{log2(log2216)} ifadesinin sayısal değeri kaçtır?

                        A)1/2   B)1      C)2      D)4      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-26: log349 sayısı hangi aralıktadır?

                        A)(1,2)            B)(2,3)            C)(3,4)            D)(4,5)            E)(5,6)            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-27: log (x2-4)+logx-log(x-2)=log24 olduğuna göre, x değeri kaçtır?

                        A)8      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-28: log3x : log3y : log3z=4:5:3 ve x.y.z=729 olduğuna göre, log3x.log3y.log3z çarpımının değeri

kaçtır?

                        A)15/4B)15/2C)15    D)30    E)60    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-29: f(x)=log4x ve g(x)=6x olduğuna göre, g[f-1(0)]+4.g[f-1(-1)]+g[f-1(1/2)] toplamı kaçtır?

                        A)24    B)20    C)18    D)16    E)12    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-30: log0,2(x-3)>0 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)(1,2)            B)(2,3)            C)(3,4)            D)(4,5)            E)(5,6)            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-31: x=log45

                                      y=log 23

                                     z=log 69  olduğuna göre aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur?

                        A)x<y<z          B)y<z<x          C)z<y<x          D)y<x<z          E)z<x<y          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-32: f(x)=log (x+2)(-x2+16) fonksiyonun tanım kümesindeki, x tam sayılarının toplamı kaçtır?

                        A)10    B)8      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

                          _

       SORU-33: logx =4,7345 olduğuna göre, cologx in değeri kaçtır?

                        A)2,2654         B)3,7345         C)3,2655         D)4,2655        E)5,7346         doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: Şekildeki grafik f(x)=loga(x+b) fonksiyonuna aittir.

   

buna göre, b/a kaçtır?

 

                        A)-2    B)-1/2C)1      D)1/2   E)2      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-35: f::R→R

                                     f(x)=4 x-1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)             B)             C)            

D)             E)             doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-36: log (x-2)(-x2+5x+6) fonksiyonu kaç tane tamsayı değeri için tanımlıdır?   

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-37:2logx-logy3=1 ve log(x 2y2)=16 olduğuna göre y kaçtır?

                        A)10    B)102   C)103   D)104  E)105   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-38:log2=a olduğuna göre log250 nin a cinsinden değeri kaçtır?

                        A)          B) C)        D)         E)  doğru cevap “A” şıkkı…

               

       SORU-39: log23=a ise log(2/3)6 nın a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)           B) C)        D)          E) doğru cevap “E” şıkkı…

               

 

       SORU-40: işleminin sonucu kaçtır?

                                   

                        A)1      B)ln4   C)ln3   D)ln2   E)0      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-41:2x = ey =3z olduğuna   toplamı kaçtır?

                                                                   

A)ln2   B)ln3   C)ln4   D)ln5   E)ln6    doğru cevap “E” şıkkı…

            

       SORU-42: log (x+1)+log2=1 eşitliğini gerçekleyen  x değeri nedir?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-43: log23=a ise log123=?

                        A)       B)  C)       D)           E)           doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-44: log8225=a ,log215=b ise a ile b arasındaki bağıntı nedir?

                        A)a=b/2           B)3a=2b          C)a=b  D)a=2b           E)2a=3b                     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-45: log2(log327)=log4x ise x nedir?

                        A)8      B)9      C)16    D)32    E)27    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-46: log20-log(x-1)=1 denklemine uyan x in değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)3      B)-3/2C)3/2   D)-2    E)-3     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-47: log102=0,30103 olduğuna göre log105 aaşağıdakilerden hangisidir?

                        A)0,30103       B)1,69897       C)0,69897       D)2,30103      E)1,30103       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-48: log2=a ise log20 nedir?

                        A)a+2      B)2a+1    C)a+1     D)a-1  E)a+3 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-49: log3=a,log2=b ise log72nedir?

                        A)3a+2b          B)3a-2b          C)3b+2a          D)a+2b           E)3b-a-2a       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-50: 2n=a ve loga16=n ise n nedir?

                        A)2      B)3      C)4      D)1      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-51: log ax=3 log bx=6 ise logabx nedir?

                        A)1/2   B)2      C)3      D)18    E)9      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-52:  log2=a, log3=bise,log648 in değeri nedir?

                        A)3a+4b          B)2a+3b          C)2a-3b          D)a+2b           E)(a+b)/6        doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-53: x> olmak üzere ,log35.log58.log8x=4 ise x kaçtır?

                        A)50    B)9      C)20    D)40    E)81    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-54: log2m=log1/2n,  m+n=5 ise m2+n2 nin değeri kaçtır?

                        A)27    B)26    C)25    D)24    E)23    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-55: log4(-x)+log4(-x-6)=2 denkleminin R deki çözüm kümesi nedir?

                        A){8,-2}         B){-2,-8}        C){-2}         D){-8}         E){-3}                  doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-56: logx -log(x2-2)=0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

                        A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-57: log122=a, log123=b ise a ile b arasındaki bağıntı nedir?

                        A)a+b=1         B)2a+b=1       C)2a=b            D)3a+2b=2     E)3a=2b          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-58: f(x)= log2(4x+n ve f -1(2)=3 ise, n kaçtır?

                        A)-2    B)-4    C)-5    D)-6    E)-8     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-59: log25100 –log1258=log16x ise x kaçtır?

                        A)2      B)4      C)8      D)16    E)32    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-60: 3log x5=5 olması için x kaç olmalıdır?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)15    doğru cevap “A” şıkkı…