Make your own free website on Tripod.com

olasılık

 

       SORU-1: Bir zar atıldığında 3 gelme olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-2: Bir deste 52’lik oyun kağıdında 7’li gelme olasılığı nedir?

                        A)  B) C)   D) E) doğru cevap “ C” şıkkı…

 

       SORU-3: Düzgün bir zar atılıyor.Tek olan asal bir sayı gelme olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-4: Bir zarın atılması deneyinde 3 veya 3’ten büyük  bir sayı gelme olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-5: İki zar birlikte atıldığı zaman  ikisinin de 4 gelme olasılığı nedir?  

                        A)  B)   C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-6: İki zar birlikte atıldığında gelen sayıların toplamlarının 8 olma olasılığı nedir?  

                        A) B) C)    D) E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-7: Bir çift zar  atıldığı zaman gelen sayıların toplamlarının  9 olma olasılığı nedir?   

                        A) B)    C) D)    E)   doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-8: Bir torbada iki kırmızı, üç beyaz ve dört siyah top vardır.Torbadan rasgele bir top çekiliyor. Bu topun beyaz veya siyah renkli olma olasılığı nedir?   

                        A)    B)    C)    D)  E)  doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-9: Bir torbaya 1’den 20’ye kadar numaralanmış 20 kart konuluyor.Torbadan rasgele bir kart çekildiğin de, çekilen kartın çift numaralı veya asal sayılı bir kart  olma olasılığı nedir?   

            A)  B)  C)  D)  E)   doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-10: 1,2,3 rakamları ile yazılabilen 3 basamaklı  sayılardan rasgele bir tanesi seçiliyor.Bu sayının 222 olma olasılığı nedir?   

                        A)  B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-11: A={1,2,3,4,5,6} kümesinin alt kümeleri bir torbaya atılıyor. Torbadan rasgele seçilen bir kümenin 2 elemanlı  bir küme olma olasılığı nedir?   

                        A)  B)  C)  D)  E)  doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-12: {3,4,5,6} kümesinin elemanlarını kullanarak  yazılabilecek  iki basamaklı  doğal sayılardan   rasgele biri  seçiliyor.(Rakamların tekrarlanabileceğini göz önüne alırız.)Bu seçilen  sayının 54’ten  büyük bir sayı olma olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)   D)    E)   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-13:Hileli  bir  madeni para  atışında  bir yazıya karşılık üç tura  geldiğine göre P(T) nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-14:E örnek  uzay ,ABC olmak üzere aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?

                        A)P(E)=1        B)P(A) P(B)           C)0 P(A) 1           D)P(AB)>P(A)       E)P(AB) P(E)             doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-15: A ve B olayları için P(A)=P(B)= ve P(AB)= ise P(AB) aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)  B)  C)   D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-16: P(A’)=,P(B’)= P(AB)= ise P(AB) nedir?

                        A)  B)  C)   D)  E)   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-17: P(AB)= P(A’B’) nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-18: A ve B örnek uzayın iki alt kümesi P(A’)=2/3  P(AB)=1/4 ise  P(AB’) nedir?

                        A)     B)    C)   D)   E)             doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-19: Bir gurupta  7 erkek, 5kız  öğrenci vardır. 4 erkek  ve 3 kız  öğrenci  12 yaşındadır.Gelişi güzel  seçilen  bir öğrencinin  erkek veya 12 yaşında olma olasılığı nedir?

                        A)   B)    C)    D) E)     doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-20:  (a+b)5 açılımındaki  terimler  bir torbaya atılıyor.Torbadan  rasgele  seçilen  bir terimin  kat sayısının 10 olma olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)                doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-21: Bir deney için  sadece a,b,c gibi  üç ayrık  sonuç olasıdır.Sonucun a yada b olma olasılığı1/6 b yada c olma olasılığı 6/7 ise sonucun a yada c olma olasılığı nedir?

                        A)    B)    C) D)  E)              doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-22: Bir sınıftaki öğrencilerin %80’i erkek ,%20’si, kızdır.Erkeklerin %40’ı ve kızların%30’u 7’nin üstünde not almışlardır.Gelişi güzel seçilen bir öğrencinin 7’nin üstünde not almış olma olasılığı nedir?  

                        A)  B)  C)  D)  E)  doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-23: Bir okulda 18 öğretmen ve 6 sekreter vardır.Öğretmenlerin 12’si  sekreterlerin 4’ü bayandır.Okuldan rasgele seçilen bir kişinin bayan öğretmen veya sekreter  olma olasılığı nedir?

A)    B)   C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-24:K={1,2,3,4,5} kümesinin alt kümeleri  birer karta yazılıp bir kutuya konuyor.Bu kutudan rasgele  bir kart çekiliyor.Çekilen kartta kümenin üç elemanlı bir küme olduğu bilindiğine göre bu kümede 5’in bulunmama olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)  E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-25: 12 kişi yuvarlak masa  bir etrafında yemek  yiyorlar.A ve B isimli kimselerin yan yana oturmama olasılığı nedir? 

                        A)   B)   C)   D)  E)   doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-26: Üzerlerinde 1,2,3,4,5 rakamları yazılı  topların  bir sıraya  rasgele dizilmesiyle  oluşan sayının tek sayı olması olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-27: Bir odada  dört evli  çift vardır.Bu odadan  rasgele iki kişinin birbiriyle evli bir çift olma olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)  E)   doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-28: 3 kırmızı 2 beyaz ve 1 sarı top bulunan bir kavanozdan  çekileni yerine koymaksızın  ardı ardına  3 top çekildiğinde topların sırasıyla beyaz kırmızı sarı olma olasılığı nedir?

                        A)  B)  C)  D)  E) doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-29: İçinde 3 beyaz, 4 yeşil, top bulunan bir torbadan ard arda çekilen  3 topun  ilk ikisinin  yeşil, üçüncüsünün beyaz olma olasılığı nedir?

                        A)  B)  C)  D)  E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-30: Bir torbada 4 kırmızı  6 beyaz bilye vardır.Bir bilye çekilip torbaya geri atılıyor, ikinci bir bilya çekiliyor.Birinci bilyanın  beyaz , ikinci bilyanın kırmızı olma olasılığı nedir?

                        A)  B)  C)  D)    E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-31: 8 yüzücü 6 koşucu arasından 2 kişi seçilecektir.Bu iki kişinin de koşucu olma olasılığı nedir?

                        A)    B)  C)    D)  E)   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-32: 8 plaktan  3’ü bozuktur.Rasgele seçilen  3 plâktan 2 sinin  bozuk olması olasılığı nedir?

                        A)  B)  C)  D)  E)  doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-33: Bir torbada 6 kırmızı  5 beyaz bilye vardır.Çekilen  bilyeler  tekrar  torbaya konmama koşulu ile  rasgele  3 bilye çekildiğinde 3’ünün beyaz   olması olasılığı nedir?

                        A)   B)    C)    D)    E)  doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-34: Bir sınıfta 5 erkek  5 kız  öğrenci vardır.Sınıftan rasgele seçilen 2  öğrenciden  birinin  kız diğerinin erkek olma olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)  E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-35: Bir odada bulunan 8 kişiden 3’ü doktor, 5’i öğretmendir.Bu  odadan  rasgele  iki kişi  seçiliyor.Seçilen iki kişiden birinin doktor  öbürünün öğretmen olma olasılığı nedir?   

                        A)  B)  C)    D)  E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-36: Bir torbada 3 kırmızı  5 beyaz top vardır.Gelişigüzel  çekilen  2 topun  aynı  renkte olma olasılığı nedir?   

                        A)    B)    C)  D)  E) doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-37: Bir kutuda 4 beyaz  3 siyah   2 kırmızı  top vardır.Rasgele  seçilen  üç topun  farklı renkte olması olasılığı  nedir?

                        A)  B)    C)  D)  E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-38: Bir torbada 4 mavi 5 sarı ve 6 kırmızı  top vardır.Torbadan çekilen 2 topun  aynı renkte olma olasılığı  nedir?

                        A)    B) C) D)            E)             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-39: 3 beyaz 3 siyah 3 yeşil  top arasından 3 top  çekiliyor.Üçünün de aynı renkte olma olasılığı                          nedir?   

                        A)   B)   C)   D)  E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-40: Bir kutu içerisinde 4 kırmızı  3 beyaz  2 yeşil  top vardır.Rasgele seçilen 3 topun  üçünün de aynı renkte olma olasılığı  nedir?

                        A)  B)  C)  D)  E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-41: 3 kırmızı  , 2  beyaz ve  1 sarı top bulunan bir  kavanozdan  çekileni  yine yerine koyarak 3 top çekildiğinde  üçünde  aynı  renkte olma olasılığı  nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-42: 3 mühendis, 4 doktor ve5 öğretmen  arasından 3 kişi seçilecektir.Seçilecek  bu üç kişinin  ayrı meslekten olma olasılığı nedir?

                        A)   B)    C)   D)    E)  doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-43:1 den 20 ye kadar (20 dahil) numaralı tombala  fişleri  bir torbaya  konuluyor.Bu torbadan rasgele alınan iki fişin  ikisinin de tek sayı olması olasılığı  nedir?

                        A)   B)  C)   D)  E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-44: 1 den 14’e kadar numaralanmış 14 kart bir torbaya konuluyor.Bu torbadan , çekilen  kart yerine koyma koşuluyla ardı ardına 2 kart  çeliyor.Toplamın tek sayı  olması olasılığı  nedir? 

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-45: 1 den 14’e kadar numaralanmış 14 kart bir torbaya konuyor.Bu torbadan 2 kart birlikte gelişi güzel seçiliyor.Toplamın tek sayı olma olasılığı nedir?

A)    B)   C)   D)  E)  doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-46:Bir torbada 1 den 9’a kadar tamsayıların yazıldığı 9 tane kart vardır.Çekilen kart yerine konmamak  üzere torbadan ardı ardına iki kart çekiliyor.Her ikisinin de çift sayı olma olasılığı nedir? 

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-47: Bir zar ve madeni para  birlikte atılıyor.Zarın çift ve paranın tura gelme olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-48: Bir okulun A şubesinde 10 kız 15 erkek , B şubesinde 20 erkek 12 kız  öğrenci vardır.A ve B   şubelerinde  birer seçildiğinde  her ikisinin de kız öğrenci olma olasılığı nedir?  

                        A)  B)  C)  D)    E)  doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-49: Bir tavla zarı  ardı ardına atılıyor.Birinci atışta 6 ikinci atışta 3 den büyük gelme olasılığı nedir? 

                        A)    B)    C)   D)  E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-50:Bir zar ile para birlikte atılıyor.Zarın 5 veya paranın yazı gelme olasılığı nedir?

                        A)   B)   C)   D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-51:İki yüzü mavi boyalı bir zar ile bir para birlikte atılıyor.Paranın tura veya zarın mavi gelme olasılığı nedir?   

                        A)    B)    C)    D)    E)   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-52:Düzgün bir zar  ve madeni para birlikte atılıyor.Zarın tek  veya paranın tura gelme olasılığı nedir?

                        A)1      B)    C)    D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-53:3 madeni para birlikte atılıyor.Bu paralardan ikisinin yazı  birinin tura gelme olasılığı nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-54: 5 metal para birlikte atılıyor.3 nün yazı ,2 sinin tura gelmesi olasılığı nedir?

                        A)   B)   C)  D)  E) doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-55: Bir zar 3 kez atılıyor.İki kez 6 gelmesi olasılığı nedir?

                        A)  B)   C)  D)  E) doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-56: 4 para birlikte atılıyor.Bunlardan 2 sinin yazı 2 sinin tura gelmesi olasılığı nedir?

                        A)   B)   C)    D)  E)   doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-57: Bir torbada 3 mavi 2 beyaz 5 kırmızı  top vardır.Bu torbadan rasgele iki top çekildiğinde en az birinin mavi olma olasılığı nedir?

                        A)   B)   C)   D)  E)   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-58:Bir zar ve bir madeni para  birlikte atılıyor.Zarda en az üç, parada yazı gelmesi  olasılığı  nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-59: Düzgün bir para 3 defa atıldığında, en az bir tura gelme olasılığı  nedir?

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-60: Bir grupta 3 erkek ve 2 kız öğrenci vardır.Bu gruptan seçilecek 2 kişinin de erkek olma olasılığı nedir?

                        A)    B)   C)    D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…