Make your own free website on Tripod.com

                Permütasyon-Kombinasyon

 

       SORU-1:  işleminin sonucu nedir?

                        A)1      B)    C)    D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-2: ifadesinin faktöriyel  ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                        A)  B)  C)  D)  E) doğru cevap “A” şıkkı…                                                                                                                                                                                                                                    

 

       SORU-3:20!+19! İfadesinin bölünemediği en küçük sayma sayısı nedir?

                        A)0      B)21    C)23    D)24    E)28    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-4:  ise n sayısıaşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-5:  ise n kaçtır?

                       

A)36    B)44    C)28    D)64    E)56    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-6: log (125!)- log(123!)- log(124) ifadesinin değeri nedir?

                        A)6      B)5      C)4      D)3      E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-7: işleminin sonucu nedir?

                       

A)n2     B)2n    C)n      D)    E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-8: Ankara‘dan ,Eskişehir’e 3 değişik yol,  Eskişehir‘den İstanbul’a 4 değişik yol vardır.Bir kişi   Ankara‘dan İstanbul’a kaç değişik yoldan gidilebilir?

                        A)5      B) 6     C)7      D)12    E)34     doğru cevap “D” şıkkı…

      

SORU-9:Vitrin düzenleyen bir kişi 3 gömlek ve 4 eteği bir mankene kaç değişik biçimde giydirebilir? 

            A) 34    B) 43    C)24    D)12    E)7      doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-10:10 kişilik bir sınıfta, bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç değişik şekilde seçilebilir?    

                        A)100  B)99    C)91    D)90    E)89    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-11:11 üyeli  bir kuruldan 1 başkan ,1 başkan yardımcısı, 1 sekreter  ve 1 sayman  seçilecektir.Seçim kaç değişik   biçimde sonuçlana bilir?

                        A)720  B)880  C)990  D)7920           E)8820            doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-12:Bir yirmi beş kuruşluk, biri elli kuruşluk  olmak üzere üç madeni para birlikte atılıyor. Kaç farklı durum elde edilir?   

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-13: kümesinin elemanlarıyla kaç tane iki basamaklı sayı yazılabilir?(rakamlar  tekrar

edebilir?)

                        A)36    B)25    C)18    D)16    E)9      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-14:Spor-Totoda 14 maçı da kesinlikle doğru bilmek için en az kaç kolon oynanmalıdır?

                        A)143   B)314   C)1480            D) 1520          E) 2397           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-15:A = kümesinin elemanlarını kullanarak  3 basamaklı kaç sayı yazılabilir?

                        A)120  B)60    C)100  D)40    E)125 doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-16:Rakamları farklı  iki basamaklı kaç sayı vardır?

                        A)80    B)81    C)89    D)90    E)99    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-17: A = kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı üç basamaklı kaç tek sayı yazılabiliriz?  

                        A)216  B)25    C)120  D)100  E)60    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-18: A = kümesinin elemanları ile her sayıda,herhangi  bir rakam bir kez kullanılmak koşuluyla  25 ile başlayan kaç tane  yedi basamaklı  sayı yazılabilir?

                        A)24    B)96    C)120  D)240  E)720 doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-19:   kümesinin elemanlarından, her sayıda herhangi bir eleman bir kez   kullanılmak koşuluyla,kaç tane,dört basamaklı çift sayı yazılabilir?

                        A)28    B)60    C)120  D)240  E)480 doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-20:   kümesinin elemanlarıyla,her eleman bir sayıda   bir kez kullanılmakkoşuluyla   üç basamaklı ve 600 den büyük kaç tane  sayı yazılabilir?

                        A)42    B)84    C)126  D)147  E)210 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-21: 100 den büyük  ve 1000 den küçük olan tam sayıların  kaç tanesinde 8 rakamı bulunur?

                        A)250  B)252  C)254  D)256  E)258 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-22: a,b,c,d,e,f harfleri ile dört farklı ve sesli  ile başlayan (anlamlı yada anlamsız) kaç sözcük yazılabilir?

                        A)60    B)120  C)240  D)720  E)740 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-23: {0,1,2,3,4,5} kümesinin elemanlarıyla kaç tane rakamlar tekrar edilmeden üç basamaklı sayı yazılabilir?

                        A)100  B)96    C)88    D)72    E)24    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-24:  A={0,1,2,3,4,5} kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı,3 basamaklı  2 ile biten  kaç doğal sayı yazılabilir?  

                        A)14    B)15    C)16    D)17    E)18    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-25: A={0,1,2,3,4} kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı, 400 den büyük 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir?  

 

                        A)12    B)15    C)18    D)24    E)36    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-26: 0,1,2,4,7 rakamlarını her sayıda birer kez kulanmak koşulu ile üç basamaklı kaç tane tek doğal sayı yazılabilir?  

 

A)16    B)18    C)20    D)22    E)24    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-27: 1,2,3,4,5 rakamları ile 5’e bölünen kaç tane 3 basamaklı  sayı yazılabilir?  

                        A)20    B)24    C)25    D)12    E)36    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-28: A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanlarını kullanarak, 3 basamaklı rakamları farklı ve 5 ile bölünebilen  kaç sayı yazılabilir?

                        A)80    B)40    C)36    D)32    E)20    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-29: A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanlarıyla 5 ile bölünebilen üç basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir?  

                        A)84    B)72    C)60    D)42    E)36    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-30: A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanlarından 5’in  tam katı olan üç rakamlı tekrarsız , farklı kaç sayı yazılabilir?

                        A)36    B)40    C)55    D)60    E)120 doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-31: {0,1,2,3,4}kümesinin elemanlarını kullanarak  4 rakamlı rakamları tekrarsız,3000den büyük kaç çift sayı yazılabilir?

                        A)20    B)24    C)30    D)36    E)40    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-32: 10 kişilik bir sınıfın ÖSS sonuçları  kaç değişik şekilde gelebilir?

                        A)102   B)210   C)20    D)12    E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-33: 4 öğrenci farklı 5 sınava kaç değişik şekilde girebilir?

                        A)20    B)80    C)120  D)125  E)625 doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-34: 3 mektup, 2 posta kutusuna  kaç değişik şekilde atılabilir?

                        A)5      B)6      C)8      D)9      E)12    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-35:6.P(4,2)+8.P(n,3)=P(2n,3) eşitliğini  sağlayan  n değeri kaçtır?

                        A)8      B)7      C)5      D)4      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-36:P(n,2) = 30 eşitliğini  gerçekleyen n nin değeri nedir?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-37: P(n,4)=30     P(n,2)   ise   n=?

                        A)3      B)4      C)8      D)10    E)12    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-38: P(n,3)=5P(n,2) eşitliğini  gerçekleyen n nin değeri nedir?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-39: A={0,1,2,3,4,5,6,7} kümesinin elemanlarından 3 tanesi  alınarak  oluşturulan permütasyonların sayısı                nedir?

                        A)21    B)120  C)210  D)213  E)840 doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-40:4 fotoğraf  bir duvara , bir sırada kaç değişik asılır?

                        A)4!     B)24     C)   D)4      E)1      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-41: A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları ile  rakamlar her sayıda bir kez kullanılmak koşulu ile 12 ile başlayan kaç tane beş basamaklı sayı yazılabilir?

                        A)6      B)12    C)36    D)24    E)120 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-42:Bir yarışmaya 9 kişi  katılmıştır.1.lik , 2.lik ve 3.lük ödülleri  kaç değişik biçimde paylaşılabilir? 

                        A)404  B)480  C)498  D)504  E)720 doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-43:A ve B’ nin bulunduğu  6 kişi bir sıraya  A ve B yan yana  olmak üzere kaç değişik biçimde oturabilir? 

                        A)2.6!  B)2.4!  C)5.6!  D)2.5!E)6.4! doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-44: Birbirinden farklı 3 fizik  4 kimya  kitabı aynı türden kitaplar  yan yana olmak koşulu ile bir sıraya kaç farklı biçimde sıralanabilir?

                        A)36    B)72    C)144  D)240  E)288 doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-45:a,b,c,d,e,f harfleri sesli  harfler yan yana ve sessiz harfler  yan yana olacak şekilde kaç farklı biçimde sıralanabilir?

                        A)24    B)48    C)96    D)120  E)126 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-46:{a,b,c,d,e,f,g}kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde c bulunur ve bulunmaz ?

                        A)84    B)72    C)60    D)48    E)30    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-47: Bir toplantıda 6 temsilci yuvarlak bir masa  etrafında kaç değişik biçimde oturabilir?

                        A)24    B)72    C)120  D)360  E)720 doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-48: A,B,C,D,E,F yuvarlak masa  etrafına,E ile F yan yana gelmek koşuluyla  kaç farklı şekilde sıralanır?

                        A)27    B)36    C)42    D)48    E)60    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49: 6 erkek 6 kız yuvarlak bir masada iki kız arsına bir erkek  gelecek şekilde kaç türlü otururlar?

                        A)12!   B)5!5!C)11!   D)5!6!E)6!2! doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-50: 3 kız ve 5 erkek yuvarlak bir masa  etrafında kızlar  yan yana gelmek koşulu ile kaç değişik biçimde otururlar? 

                        A)8!.3!            B)5!.3!            C)2!.5! D)7!    E)7!.5!doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-51: 5 kız ve 2 erkek yuvarlak bir masa  etrafında erkekler yan yana gelmeme koşulu ile kaç değişik biçimde otururlar? 

 

                        A)240  B)360  C)480  D)640  E)720 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-52:PAPATYA sözcüğünün harfleri ile anlamlı yada anlamsız kaç değişik sözcük yazılabilir?

                        A)300  B)420  C)480  D)720  E)5040            doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-53:2 3 4 2 5 3 2 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yedi rakamlı kaç doğal sayı yazılabilir?

                        A)7!     B)6!     C)420  D)360  E)180 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54: a,a,a, b,b,c,c harfleri bir sıraya  kaç farklı biçimde sıralanabilir?

                        A)210  B)420  C)720  D)196  E)120 doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-55:m tane öğrencinin masa etrafına farklı oturuşlarının sayısı bir sıraya oturuşlarının sayısının kaç katıdır? 

                        A)m     B)m+1C)m-1  D) E) doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-56:{0,1,2,3} kümesinin elemanlarıyla en az iki basamağı  aynı olan üç basamaklı  kaç sayı yazılabilir?

                        A)12    B)18    C)24    D)30    E)48    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-57: 8 kişiden 4’ü yuvarlak bir masa  etrafında  kaç faklı biçimde oturabilir?

                        A)70    B)120  C)210  D)420  E)1680            doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-58: 2 kırmızı 3sarı  4 mavi  boncuk bir ipe diziliyor. Bu dizilimlerin  kaçında mavi boncuklar bir aradadır?

                        A)40    B)48    C)54    D)60    E)64    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-59: 4055322   sayısının rakamları ile 7 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir?

                        A)1260            B)1080            C)630  D)540  E)450 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-60: 1,2,3,4,5 rakamları ile yazılan,farklı rakamlı 3 basamaklı  sayıların  birler basamağındaki  rakamlar toplamı  nedir?

                        A)150  B)160  C)170  D)180  E)190 doğru cevap “D” şıkkı…