Make your own free website on Tripod.com

 

Polİnomlar

 

       SORU-1: P(x)=2x3 – x4-n + x n+1 -1 çok terimlisi  bir polinom olduğuna göre ,derecesi en çok kaç olabilir?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-2: p(x-3)=(x2+x+1)3+x+2 olduğuna göre ,P (x-4) polinomunun katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı    kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-3: P(x)=(x2-x)5+(x2+x)3-15  polinomunun tek dereceli  terimlerinin katsayılarının toplamı  t,çift  dereceli terimlerinin katsayılarının toplamı ç ile gösterilirse  t.ç kaçtır?

                        A)-120            B)-100            C)-90  D)-60  E)0      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-4: Katsayılarının toplamı 5 olan P(x) polinomunun (x2+x) ile bölünmesinden elde edilen kalan (3x-1)  dir. P(x) polinomunun(x2+x)(x-1)ile bölünmesinden kalan(-1)kaçtır?

                        A)-5    B)-3    C)-2    D)-1    E)0      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-5: P(x)=x10/n+1 -4xn-3+1  polinomunun derecesini en büyük yapan  n değeri  için  bu polinomunun  x6-x ile bölünmesinden  elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x+1  B)x      C)3x-1 D)x-2  E)-3x+1          doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-6: P(x+2)=x3+ax2-bx+2 polinomu veriliyor. P(x)in x-3 ile bölümünden kalan5, P(x+1)in x ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre,a kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-7: P(x) polinomunun x-1 ile bölünmesinden kalan -2, P(x+2) polinomunun x+3 ile   bölünmesinden kalan            1 dir. Buna göre , P2(x)+ P(x) polinomunun x2-1 ile bölünmesinden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)x-1   B)x      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-8: P(x) polinomunun x-a ile bölünmesinden kalan 4, P(x+1) polinomunun x-b+1 ile bölünmesinden kalan -3 tür. P(x) polinomunun x2-(a+b)x+ab  ile bölünmesinden kalan 2x+1 olduğuna göre,a+b toplamı  kaçtır?

                        A)-1/2 B)0      C)1/2   D)1      E)2      doğru cevap “A” şıkkı…

      

SORU-9: P(x) polinomunun x3-8 ile bölünmesinden kalan x2+x+4 tür. Buna göre , P(x) polinomunun x2+2x+4

ile bölünmesinden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

 

            A)x      B)-x     C)2x    D)-x+1   E)x+1           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-10: P(x) polinomunun x-1 ile bölünmesinden elde edilen kalan Q(x) ve kalan 3 tür. Q(x) polinomunun

x+2 ile bölünmesinden kalan  2 olduğuna göre P(x) polinomunun x2+x-2 ile bölünmesinden elde edilen kalan

aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A)2x+1  B)x+1  C)2x-1   D)x-1  E)5             doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-11: P(x) polinomunun x+1 ile bölünmesinden kalan 1, x2-x+1 ile bölünmesinden kalan x+2 dir. Buna göre   P(x) polinomunun x3+1 ile bölünmesinden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

 

                        A) x2+x+3       B) x2 +2           C) x2 +1          D)x+1  E)x+2 doğru cevap “E” şıkkı…

SORU-12: P(x+2)=ax1995+bx1996  polinomu veriliyor. P(x) polinomunun çarpanlarından birisi x+1 olduğuna göre,a/b oranı kaçtır?

                        A)-3    B)-2    C)2      D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

SORU-13:n€N olmak  üzere  P(x)= (x3-3x-2)n +(x+2)n-x2n+1 polinomu veriliyor. Buna göre , x2-x-2  ile bölünmesinden elde edilen kalan kaçtır?

                        A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-14: P(x)= x7+ x3 -2x 2 +ax+b polinomunun(x-1)2 ile tam bölünmesi için  b kaç olmalıdır?

                        A)-2    B)3      C)-3    D)6      E)-6     doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-15: P(x,y)=(x+y-a+b)3 +(x-y-a-b) 2 +2 polinomu veriliyor. P(x+a,y-b) polinomunun katsayılar            toplamı kaçtır?

A)6      B)7      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-16: P(x) bir polinom olmak  üzere, P(x-1) ,P(x)= 4 x2+8+m olduğuna göre, m değeri  kaçtır?

                        A)3      B)4  C)5    D)6   E) 7              doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-17: P(x-3)= x2-x+7 olduğuna göre, P(1) P(-2)   toplamı  kaçtır?

                        A)12    B)15    C)21    D)25    E)26    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-18: P(x)= x3-mx+4 polinomu veriliyor. P(2)=0 olduğuna göre, P(1) kaçtır?

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)28    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-19: P(x)= ax2+bx+c

                                     P(x-1)= (x+2)2 olduğuna göre,a-b+c toplamı  kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-20:  P(2x+1)= x2-4x+3 olduğuna göre, P(x)  polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

 

                        A)-3    B)-1    C)0      D)1      E)3      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-21: P(x+2)= x2+2x+1 olduğuna göre, P(x)  polinomunun sabit terimi kaçtır?

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-22: (x-3). P(x-2)=3x2-13x+12 olduğuna göre, P(1) değeri kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-23: P(x)= 7xn-2+nx2-2 polinomu 3. dereceden bir değişkenli bir polinom olduğuna göre, bu polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-24: P(x)= x3-4x+7 polinomunun (x-2) ile bölünmesinden  kalan kaçtır?

                        A)1      B)3      C)4      D)5      E)7      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-25: P(x-2) polinomunun (x-4) ile bölünmesinden  kalan 5 olduğuna göre, P(2x) polinomunun x-1

            ile bölünmesinden  kalan kaçtır?

                        A)0      B)3      C)5      D)7      E)10    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-26: P(x)= x5+ 2x3+2ax-7 polinomu veriliyor. P(x-2) polinomunun çarpanlarından birisi (x-3) olduğuna göre,a kaçtır?

                        A)3      B)4      C)7      D)10    E)15    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-27: P(x+1)=Q(x+3).(2x+7) eşitliği veriliyor.Q(x) polinomunun(x-1) ile bölümünden kalan 2olduğuna göre,P(x) polinomunun  (x+1) ile bölümünden kalan kaçtır?

 

                        A)1      B)3      C)4      D)6      E)12    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-28:P(x) polinomunun x2-1 ile bölümünden kalan 7x-2 olduğuna göre, (x+1) ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)-9    B)-7    C)2      D)5      E)7      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-29: P(x) polinomunun x2+2x+1 ile bölümünden kalan 2x-5 olduğuna göre, (x+1) ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)-5    B)-1    C)1      D)3     E)5       doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-30: P(x)= 2x3-x2+4x-7 polinomunun x2+2 ile bölümünden kalan kaçtır?

 

                        A)-5    B)-1    C)1      D)3      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-31: P(x) polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 7,(x+2) ile bölümünden kalan -2 olduğuna göre,  x2+x-2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)4x-2       B)2x+4     C)3x-1     D)3x+4     E)4x+3              doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-32: P(x)= xa-3+x5-a+(a-1)a-4  ifadesi bir polinom olduğuna göre,a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

                        A)7      B)9      C)12    D)18    E)21    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-33: : P(x,y)=3x5y+2x4y 4 - x3+2x2 -3xy6 polinomunun derecesi kaçtır?

                        A)3      B)4      C)5      D)7      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-34: P(x)  ikinci dereceden bir polinomdur.Q(x) = P(x3).[P(x)]2.(x2+1) olduğuna göre,  Q(x)  polinomunun derecesi kaçtır?

                        A)10    B)12    C)14    D)15    E)16    doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-35: P(x) polinomunun (x2-x )ile bölümünden kalan (5x+3) olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

                        A)-2    B)2      C)3      D)5      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-36: P(x+2)= 4x2-x+6 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x+3) polinomunun katsayılar toplamı ile  sabit terim toplamı kaçtır?

                        A)21    B)23    C)28    D)29    E)32    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-37: P(x-3) polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre,P(x+4) polinomunun (x+5) ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-38: P(2x+1)+P(1-x)= 4x-3 eşitliğini sağlayan P(x) polinomunun baş katsayı kaçtır?

                        A)6      B)4      C)2      D)-2    E)-6     doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-39: (x-2). P(x-2) = x3+2x2-ax+2 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

 

                        A)14    B)16    C)18    D)20    E)22    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-40: P(x)=x1997-x1998 +2000 x2 ,P(x) polinomunun  (x+1) ile bölümünden kalan kaçtır?

 

                        A)1996            B)1997            C)1998            D)1999           E)2000            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-41: P(x)=2x5-4x3+x2-x+2 polinomunun(x2-x )ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)3x+2            B)2x-2            C)x-1  D)5x-2            E)2-5x             doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-42: P(x)= 2x2+3x-5 olduğuna göre,P(3x+2) polinomunun (x+2) ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)10    B)12    C)15    D)20    E)25    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-43: P(x) polinomunun (x-1) ile bölümünden kalan 3, Q(x) polinomunun (x-2)ile bölümünden kalan

            4 olduğuna göre, P(2x-5)+ Q(3x-7) polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)1      B)3      C)4      D)7      E)8      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-44: P(x-1) polinomunun (x-2)ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre,P[x- P(x-1)] polinomunun

(x-2)ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-45: P(x-1) =x3-3x2+mx+1 olduğuna göre, m  nin hangi değeri için P(x-2) polinomunun (x-3)    bölümünden kalan 1 olur?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-46: P(x,y)=(x+y-3)5 +(-x-y-1)2+2x+2y-4 polinomunun (x+y-2)ile bölümünden kalan  kaçtır?

 

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-47: P(x)=x13-16x9+x2+ax-6 polinomunun çarpanlarından birisi (x+2) olduğuna göre, a kaçtır?

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-48: P(1-x)- P(2x-1)=9x-6  olduğuna göre, P(1)-P(3) farkı kaçtır?

                        A)-6    B)-4    C)2      D)4      E)6      doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-49: P(x+3)=2x3+ax2+bx-3  polinomu veriliyor. P(x+3) polinomunun katsayılar toplamı 2 , P(x+2)  polinomunun sabit terimi 4 olduğuna göre, P(1) kaçtır?

                        A)-8    B)-1    C)3      D)8      E)11    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50: (x-2). P(x+1)=x2+ax+2 olduğuna göre,P(x) polinomunun (x-5) ile bölümünden kalan  kaçtır?

 

                        A)5      B)3      C)-1    D)2      E)-3     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-51: P(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan  3, (x-3) ile bölümünden kalan 2 dir.

                                    P[P(x)] polinomunun x2-5x+6 ile bölümünden kalan  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A) x       B) x-1     C) x-2        D) x+3       E)x+4        doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-52: P(x+2)= x3-px-3 polinomu veriliyor. P(x+1) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan  -4 olduğuna göre, p kaçtır?

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-53: (x-2). P(x)= x2+4x+a olduğuna göre, P(x) polinomunun sabit terimi kaçtır?

                        A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54: x.P(x+3)2. P(4x)=3x2+4x-1  olduğuna göre,  P(5x-1) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-55: P(2-x)= x2-2x+a polinomu veriliyor. P(x) polinomunun sabit terimi 6 dır. katsayılarının toplamı kaçtır?

                        A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-56: P(x)=ax2 +bx+2 polinomunun(x+1) ile bölümünden kalan -1 dir.buna göre ,a-b farkı kaçtır?

                        A)3      B)1      C)0     D)-1    E)-3    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-57: P(x)=(x-a).(x+b) polinomu veriliyor. P(x) polinomunun x-a+b ile bölünmesinden elde edilen kalan kaçtır?

                        A)a-b   B)a+b  C)b-a   D)a.b   E)-a.b doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-58: P(x)=x4-x3-20x2  polinomu aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünmez?

                        A)x      B) x2    C)x-4   D)x+4 E)x-5 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-59: P(x3)=2x6-3x3+1 olduğuna göre,  P(x) polinomunun (x+2)  ile bölümünden kalan  kaçtır?

                        A)17    B)15    C)12    D)10    E)7      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-60: P(x)=3x3+5x2-2x polinomu aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür?

                        A)x+1  B)x-1   C)x-2   D)3x+1   E)3x-1         doğru cevap “E” şıkkı…