Make your own free website on Tripod.com

 

Sayılar

 

       SORU-1: a bir tam sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır?  

                        A)a2-a+1         B)a2+a+2        C)        D)a2+1            E)        doğru cevap “B” şıkkı…

                                                                                        

 

       SORU-2: Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? 

                        A)5!+8!           B)37.7!            C)213+132        D)75-56           E)45.54doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-3:m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, mn.n m=7! olduğuna göre , aşağıdakilerden hangisi daima yanlıştır?

                        A)m çift sayıdır.

                        B)n çift sayıdır.

                        C)m çift sayı,n tek sayıdır.

                        D)m tek,n çift sayıdır.

                        E)m ve n tek sayıdır.    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-4: a ve b birer sayma sayısı olmak üzere,6a+15b toplamı 30 ile kalansız bölünebildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır?  

                        A)a      B)b      C)a+1   D)b+1     E)a+2         doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-5: a2+2a+1 çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır?

                        A)a      B)a2+3a           C)a2+2a+2      D)2a+1           E)a2+2a+3       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-6: Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 75  olduğuna göre,bu sayılardan en küçük olanı kaçtır?

                        A)9      B)1      C)13    D)15    E)17    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-7: Ardışık iki çift  doğal sayının kareleri farkı 60 olduğuna göre, bu sayıların toplamları kaçtır?

                        A)24    B)26    C)28    D)30    E)32    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-8: n tek doğal sayı olmak üzere,

                        9+11+13+…+n=105 olduğuna göre, n kaçtır?

                        A)19    B)21    C)23    D)25    E)27    doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-9: 20 tane doğal sayının çarpımı çift sayı olduğuna göre, bunlardan en çok kaç tanesi tek sayıdır?

            A)1      B)9      C)11    D)19    E)20    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-10: Ardışık üç pozitif tam sayının çarpımı toplamlarının 21 katıdır.

            Buna göre, bu üç sayının toplamı kaçtır?

                        A)24    B)27    C)30    D)33    E)35    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-11: İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamına bölündüğünde bölüm2, kalan 7dir.

            Bu koşulu sağlayan  kaç tane iki basamaklı doğal sayı yazılabilir?        

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-12: abc ve cba üç basamaklı doğal sayıdır. abc-cba=396 olmak üzere,c<b<a koşulunu sağlayan kaç tane abc üç basamaklı doğal sayısı yazılabilir?

 

                        A)5      B)15    C)20    D)40    E)50    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-13:ab ve ba iki basamaklı doğal sayı,ab sayısı rakamları toplamının 5katı olduğuna göre,ba sayısı

            rakamları toplamının kaç katıdır?  

A)6      B)7      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-14:Toplamları 60 olan iki doğal sayının çarpımı ,en fazla kaç olabilir?

                        A)675  B)800  C)875  D)900  E)925 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-15: a,b,c ve d birer rakam olmak üzere,abcd +abc+ab+a=5877 olduğuna göre, d kaçtır?                                                      

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-16: xy ve yx iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere xy+yx=154 olduğuna göre, xy nin alabileceği en küçük değer nedir?

                        A)39    B)49    C)59    D)68    E)77    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-17: Rakamları toplamının 7 katına eşit olduğuna göre iki basamaklı en büyük doğal sayının,en  küçük doğal sayıya oranı kaçtır? 

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-18: x>y olmak üzere xy ve yx iki basamaklı doğal sayıların toplamı 66dır.x>y>z koşuluyla ,kaç tane xyz üç basamaklı doğal sayısı yazılabilir?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-19: a<b<5 koşulunu sağlayan kaç tane ba iki basamaklı doğal sayısı yazılabilir?
 
              A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-20: ab iki basamaklı doğal sayısı ,rakamları toplamının  üç katıdır.xy iki basamaklı doğal sayısı rakamları toplamının 5 katıdır.Buna göre,xy-ab farkı kaçtır?

                        A)18    B)16    C)15    D)10    E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-21: 6abc dört basamaklı doğal sayısı,  abc üç basamaklı doğal sayısının 21 katından 200 fazlasına eşit olduğuna göre,    a+b+c toplamı kaçtır?

                        A)4      B)6      C)8      D)9      E)11    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-22: xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır.xy+yx=154   olduğuna göre, 4<x<y koşuluyla kaç farklı xy sayısı yazılabilir?  

                        A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-23: Üç basamaklı bir doğal sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde sayının  değeri ilk sayıya göre 360 artırıyor.Buna göre,bu koşula uygun kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazılabilir? 

                        A)40    B)45    C)50    D)55    E)60    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-24: 4 ve 6 sayı tabanı olmak üzere (1133)4+(1223)4=(abc)6 eşitliğini sağlayan a,b ve c sayıları için, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

                        A)a<b<c          B)c<b<a          C)b<a<c          D)a<c<b         E)b<c<a          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-25: 8-n ve n+3 sayı tabanı olmak üzere , (213)8=(134)n+3 eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-26: 83+123 toplamından elde edilen sayı 4 lük sayma düzeninde yazıldığında, kaç basamaklı bir sayı elde edilir?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-27: 9 sayı tabanı olmak üzere,(36271)9 sayısı 3 lük sayma düzeninde yazıldığında, elde edilen sayının rakamları toplamı kaçtır?     

 

                        A)7      B)8      C)9      D)10    E) 11   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-28: 10! sayısı 2lik  sayma düzeninde yazıldığında sondan kaç basamağı  sıfır olur?         

A)7      B)8      C)9      D)10    E) 11   doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-29: 7! sayısının 6!  tabanındaki eşiti  aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)10    B)11    C)20    D)60    E)70    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-30: A doğal   sayısı 12 ile bölündüğünde bölüm  B,kalan 9 dur.B doğal sayısı 15 ile bölündüğünde bölüm C doğal sayısı ve kalan 7 dir.Buna göre,A nın 20 ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)8      B)10    C)13    D)14    E)16    doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-31: 7ab43 beş basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı kaç farklı değer alır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-32: Rakamları farklı 52a3b beş basamaklı doğal sayısı 12 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, a nın alabileceği  kaç farlı değer vardır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-33: 5 ile   bölündüğünde 2,6 ile   bölündüğünde 3 kalanını veren üç basamaklı en büyük doğal sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)4      B)5      C)6      D)7      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34:19 basamaklı 434343….434 doğal  sayısının 45 ile bölümünden kalan nedir?

                        A)1      B)2      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-35: aaa üç basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36:14 den küçük ve 14ile aralarında asal olan sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

                        A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-37: 336 sayısından en küçük hangi doğal sayı çıkarılırsa,elde edilen sayı 15 ve 21 ile tam olarak bölünür?

                        A)1      B)6      C)1      D)16    E)21    doğru cevap “E” şıkkı…

 

SORU-38:3,5ve6 ile bölündüğünde sırsıyla 1,3,4 kalanlarını veren iki basamaklı en büyük  doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

                        A)14    B)15    C)16    D)17    E)18    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-39: 6,8,15 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı  en küçük doğal sayı kaçtır?

                        A)115  B)125  C)245  D)265  E)345 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-40: Ardışık iki doğal sayının obeb ve okek leri toplamı 211 olduğuna göre, bu sayılardan küçük olanı kaçtır?

                        A)14    B)15    C)16    D)17    E)18    doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-41: Boyutları 12cm 20cm ,a cm olan dikdörtgenler prizması içerisine, eşit ve en büyük hacimli küplerden 60 tane yerleştirile bildiğine göre, a kaçtır?

                        A)2      B)16    C)20    D)24    E)30    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-42: Bir kitabı numaralamak için 1980 rakam kullanılmış olduğuna göre,bu kitap kaç sayfadır?

                        A)697  B)696  C)695  D)597  E)596 doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-43: a,b ve c doğal sayılardır.3x+4y=53 olduğuna göre x+y toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? 

                        A)29    B)30    C)31    D)32    E)33    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-44: ifadesinin sonucu kaçtır?

                                                        .

 

 

A)9      B)8      C)7      D)6      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-45:a ve b pozitif tamsayılardır. eşitliğini sağlayan b değerlerinin toplamı kaçtır?     

                        A)11    B)12    C)13    D)14    E)15    doğru cevap “B” şıkkı…

                  

       SORU-46: kesrinin   pay ve paydasına hangi sayı eklenirse kesrin değeri 3 katına çıkar?

                        A)-25  B)-24  C)-22  D)-21  E)-18   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-47: 15-2x pozitif kesri bileşik kesir olduğuna göre, x in alabileceği dogal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

                                        4

A)10    B)15    C)17    D)18    E)20    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-48: a ve b sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,

                                    olduğuna göre, a+b nin enbüyük değeri kaçtır?

                       

 

A)12    B)13    C)14    D)15    E)16    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-49: olduğuna göre,   A tanımsız yapan değerlerinin toplamı kaçtır?

                       

 

A)-5    B)C)-3    D)-2    E)             doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-50:|x+3|+|2x+y+5|=0 olduğuna göre, y kaçtır?

                        A)-1    B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-51: x+|2x-1|=5 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A){-4}     B) {-2}      C) {2,1}      D) {2}     E){2,-4}          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-52: |3x-1| +|x+5|=2. |1-3x| eşitliğini sağlayan x değerlerinin  çarpımı kaçtır?

                        A)-3    B)-2       C)-1     D)2     E)3    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-53: |x|>5

                                    |3x-1|≤21 sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-54: x<y<0 olmak üzere; |y-x|-|-x|+|y| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)0      B)-2y   C)-2x   D)2x-2y          E)2y   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-55: -1<x<0 olduğuna göre, 4x-|2x  +  |1-x|  | ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?              

                        A)3x+4            B)3x-1   C)1-x           D)4-x    E)-2x             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-56: |2x-1|=3x-4 eşitliğini sağlayan  x değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)0      B)1      C)2      D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-57:3≤|2x-1|<11 eşitliğini sağlayan  x değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)8      B)6      C)4      D)2      E)0      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-58: |x-7|=-x+7   |x-3|=x-3 denklem sistemini sağlayan x tamsayıları kaç tanedir?

                        A)7      B)6      C)5      D)4      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-59: |3x-y|≤8   x-y=6   sistemini sağlayan x tamsayıları kaç tanedir?

A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-60: -59≤3-2x≤60 eşitliğini sağlayan  x tamsayılarının toplamı kaçtır?

                        A)90    B)85    C)80    D)76    E)70    doğru cevap “A” şıkkı…