Make your own free website on Tripod.com

 

Toplam Ve Çarpım Sembolü

 

SORU-1:  Toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)2k2+k          B)2k2-k           C)k2+2k          D)k2-k       E)2k2+3k    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-2: olduğuna göre, x kaçtır?

                       

A)5      B)6      C)7      D)8      E)9      doğru cevap “C ” şıkkı…

 

       SORU-3: Toplamının sonucu kaçtır?

                                  

A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-4: 1+4+7+…+(3n+1) toplamını oluşturan ilk 20 terimin toplamı kaçtır?

                        A)550       B)560         C)570         D)580        E)590            doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-5:  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)0      B)    C)1      D)  E)        doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-6: i2 = -1 olduğuna göre,  toplamının  değeri  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)1-i    B)-i      C)i       D)1+i   E)0      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-7: 3x2-mx-2=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. olduğuna göre, m kaçtır?

                                            

                        A)21    B)18    C)15    D)12    E)9      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-8: olduğuna göre, (fog) (4) kaçtır?

                       

 

A)150              B)120      C)90            D)60       E)24             doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-9: toplamının  değeri  kaçtır?

                       

A)9      B)8      C)7      D)6      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-10: toplamının  değeri  kaçtır?

                       

A)-175      B)-150         C)-125         D)-100            E)-75   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-11: olduğuna göre,

                                   eşitliğini sağlayan  x  değeri kaçtır?

                       

A)12    B)11    C)10    D)9      E)8      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-12:  olduğuna göre,a 5 kaçtır?

                       

 

A)5      B)6      C)8      D)9      E)10    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-13: toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)            B)            C)          D)           E)          doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-14:  olduğuna göre, m kaçtır?

                       

A)26    B)27    C)28    D)29    E)30    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-15:  toplamının sonucu kaçtır?

                       

A)84    B)81    C)78    D)75    E)72    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-16:  toplamının sonucu kaçtır?

 

A)           B)C)D)E)             doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-17: ve b+2a=10 olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-18:  x>1olduğuna göre, çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)210   B)29     C)3.29  D)3.28E)3.27 doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-19:  olduğuna göre, a kaçtır?

                       

A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-20:   olduğuna göre, a kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-21:  ve    olduğuna göre,  toplamının sonucu kaçtır?

                       

A)274  B)277  C)280  D)284  E)287 doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-22: (n-1)!=(n-3)!.72 eşitliğini sağlayan n pozitif tam sayısı  için;  ifadesinin değeri kaçtır?

                       

A)12!   B)11!   C)10!   D)9!    E)8!     doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-23:  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)       B)       C)       D)      E)(n+3)!-7!     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-24: olduğuna göre, A sayısın 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

                       

A)9      B)8      C)7      D)6      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-25:  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)   B)   C)  D)  E)   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-26:  olduğuna göre, n kaçtır?

                       

A)14    B)13    C)12    D)11    E)10    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-27:  olduğuna göre,  sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

                       

A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-28: x2-(m+1)x-m-5=0  denkleminin kökleri x 1 ve x2 dir.  m kaçtır?

                       

A)4      B)2      C)0      D)-2    E)-4     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-29: olduğuna göre, x kaçtır?

                       

A)5      B)6      C)7      D)8      E)9      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-30:  toplamının sonucu kaçtır?

                       

A)50    B)25    C)0      D)-25  E)-50   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-31: ve   olduğuna göre, m1 kaçtır?

                       

A)30    B)25    C)20    D)15    E)10    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-32: toplamının sonucu kaçtır?

                       

A)10000          B)9000            C)8000            D)7000           E)6000            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-33:f(x)=x2-x-2 ve x2=2, x3=3 tür.Buna göre,     işlemininsonucu kaçtır?

                       

A)8      B)4      C)0      D)-4    E)-8     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-34:    koşuluna uyan kaç tane pozitif x  tamsayısı vardır?

                       

A)5      B)6      C)7      D)8      E)9      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-35: olduğuna göre, f(6) kaçtır?

                       

A)12    B)11    C)10    D)9      E)8      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36:x3+ax2+4x-b=0 denkleminin kökleri x1, x2, x3 tür. olduğuna göre , b kaçtır?

                       

A)4      B)3      C)2      D)1      E)0      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-37:  olduğuna göre, toplamının sonucu kaçtır?

                       

A)32    B)31    C)28    D)26    E)16    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38: çarpımının  sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)43!   B)36!   C)33!   D)28!  E)0      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-39:  ifadesinin değeri kaçtır?

                       

A)-360B)-120C)-60   D)0      E)60    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-40: ifadesinin değeri kaçtır?

                       

A)5      B)10    C)15 D)20      E)25    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-41:  ifadesinin değeri kaçtır?

                       

 

A)-41   B)-35   C)-28   D)-21  E)-12   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-42: olduğuna göre, a+b+c+d toplamınındeğeri kaçtır?

                       

A)3      B)6      C)9      D)12    E)15    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-43:  toplamının sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)3      B)4      C)5      D)6      E)7      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-44: x2+2mx-m-4=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                       

A)-10   B)-9     C)-8     D)-7    E)-6     doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-45: olduğuna göre, sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

                       

A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-46:  işleminin sonucu x in hangi  değeri için 112 olur?

                       

A)5      B)6      C)7      D)8      E)9      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-47:  olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olur?

                       

A)-5     B)-4     C)-3     D)-2    E)-1     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-48:  toplamının sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)-1     B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-49: ve  olduğuna göre, m kaçtır?

                       

 

A)20    B)17    C)13    D)9      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-50: toplamının değeri kaçtır?

 

A)   B)   C)   D)   E)   doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-51:  toplamının değeri kaçtır?

                       

A)6      B)7      C)8      D)9      E) 10   doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-52: toplamının  sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)          B)          C)          D)        E)         doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-53: toplamının  sonucu  aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)50!-51         B)50!+51        C)51!-1           D)51!+1          E)52!-51!        doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-54:  olduğuna göre, A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

                       

A)0      B)3      C)6      D)9      E)10    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-55: olduğuna göre, n kaçtır?

                       

A)7      B)8      C)9      D)10    E)11    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-56: eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?

                       

A)998  B)999  C)1000            D)1001           E)1002            doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-57:  olduğuna göre, x kaçtır?

                       

A)9      B)8      C)7      D)6      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-58:  çarpımının sonucu kaçtır?

                       

A)B)          C)0      D)         E)    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-59: log5=m olduğuna göre,  çarpımının m türünden değeri nedir?

                       

A)          B)          C)         D)         E)          doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-60:işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)85    B)90    C)95    D)100  E)105 doğru cevap “E” şıkkı…