Make your own free website on Tripod.com

 

Trİgonometrİ

 

       SORU-1: tanx+cotx=2 ise  tan2x+cot2x aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

 

SORU-2:  aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                                   

A)cosx B)sinx  C)-sinx D)2      E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-3:   aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                       A)-1     B)0      C)1      D)        E) sin2x+cos2x             doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-4:   aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

                        A) 2.secx         B) 2.cosecx     C)2. tanx         D)2. cotx         E) cos2x           doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-5:3782 saniyenin derece,dakika,saniye cinsinden eşiti nedir?

                        A)          B)         C)         D)         E)          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-6: radyanın esas ölçüsü nedir?

                        A)    B)    C) D)  E)            doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-7:  radyanın esas ölçüsü nedir?

                        A)    B) C) D) E)              doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-8:  radyanlık  açının esas ölçüsü nedir?

                        A)    B)    C)    D)             E)             doğru cevap “C” şıkkı…

      

SORU-9: 1306 gradlık bir açının esas ölçüsü kaç graddır?

            A)60    B) 70   C)80    D)106  E)110 doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-10:tanx+ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                       

A)sinx  B)cosx             C)secx D)cosecx         E) cotx doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-11:<x<olduğuna göre, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                        A)-sinx B)2cosx+sinx   C)0      D) sinx E) sinx-2cosx   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-12:cos(-210),si-30n,tg(-160),cotg(195) ifadelerinin sırası ile bölgelere göre işaretleri nasıldır?

                        A)+,-,-,+          B)+,+,-,-          C)-,-,+,+          D)+,+,+,-        E)-,+,+,-          doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-13:a=sin,b=sin,c=cosve d=cosise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)d<a<b=c     B)a<b=c<d     C)b=c<a<d     D)b=c<d<a     E)d<b=c<a      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-14: <y<x<şartını sağlayan x ve y değerleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) sinx< siny    B) cosx< cosyC)tanx>tany      D)secx>secy    E)cosecy>cosecx doğrucevap“E”şıkkı…

 

       SORU-15:Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?  

                        A)cos          B) cos       C)cos      D) cos    E) cos     doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-16: tan+ tantoplamı nedir?

                        A)-1     B)0      C)1      D)2 tan     E) tan        doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-17: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

                        A)sin(+2)=sin2        

B)Cos(+2)= - sin3   

C) sin(-2)= -cos2  

D)cos(-)=-sin    

E)tg(+)=-cotg    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-18: Cos  aşağıdakilerden  hangisine eşittir?            

A)-cos       B)-sin        C)cosD)sin     E)sin         doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-19: sin nin değeri aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)-   B)    C)             D) -          E)             doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-20:  ifadesinin eşiti aşağıdakilerden  hangisidir?

                       

A)-1    B)0      C)1/2   D)1      E)Sin23           doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-21:  ifadesinin eşiti nedir?

                        A)             B) -           C) -  D)             E)    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-22:  ifadesinin eşiti nedir?

                        A)0      B)    C)  D)  E)1      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-23:  ifadesinin eşiti aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)1      B)- C) D)    E)             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-24: ifadesinin eşiti aşağıdakilerden  hangisidir?

                       

A)1      B)CosA           C)SinA            D)2      E)tan2A           doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-25: Bir ABC üçgeninde tanA=2      tanB=3   ise tanC nin değeri nedir?

                        A) B)1      C)  D)             E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-26: 6. çarpımının  sonucu nedir?

                        A)    B)    C)    D)2      E)             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-27:   ise  nedir?

                        A)2x-1 B)2x    C)1-2x2           D)2x2+1          E)2x2-1           doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-28: 2sin2x+sinx.cos=1 ise tan2x in değeri nedir?

                        A)4      B)2      C)1      D)    E)    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-29:  ise

                        A)-2     B)-1     C)0      D)1      E)2      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-30: cos= a ise sin  nedir?

                        A)1-2a2           B)2a2-1           C)a2-1 D)1-a2 E)2a    doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-31: ifadesinin değeri nedir?

                        A)- B) -2         C)-2     D)-           E)1      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-32:cos=x ise cos nin eşiti nedir?

                        A) 2x2+1         B) 2x2-1          C)x2-           D)      E)       doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-33: işlemini sade şekli aşağıdakilerden  hangisidir?

                       

A)sinx  B)tanx  C)cotx D)cosx+1        E)2cosx+1       doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: 3.tan2x= 4  ise  cosx.sinx+cot2x nedir?

                        A)  B)  C) D)    E)              doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-35:f(x)= ise    f() nedir?

                        A)0      B)1      C)-1     D)    E)-            doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-36:tan2x= ise cos2x aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)           B)           C)   D)    E)             doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-37: 8 çarpımının sayı değeri aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)3      B)    C) D)             E)1      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-38:sin.(1-2cos2) çarpımının sonucu nedir?

                        A)-   B)-   C)    D)            E) doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-39: a  R+ ve sin16=   ise cos37 nadir?

                        A)a      B)    C) D)        E)         doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-40: toplamının sonucu aşağıdakilerden  hangisidir?

                        A)-1     B)1      C)-   D)  E)0      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-41: aşağıdakilerden  hangisine eşittir?   

                       

A)-cot35          B)cot35           C)-tan35          D)tan35           E)cosec35       doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-42: aşağıdakilerden  hangisine eşittir?

                        A)   B)        C)        D)       E)       doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-43: ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)secx B)cosecx         C)cot x/2         D)tan x/2         E)cos x/2         doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-44:  ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A)sinx  B)cosx C)tgx   D)cotgx           E)cosecx         doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-45: x+y =  olmak üzere; (cosx+siny)2 + (sinx+cosy)2  değeri nedir?

                       

A)1      B)2      C)5/2   D)3      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-46:sin2-sin4 işleminin sonucu nedir?

                       

A)1/8   B)1/4   C)1/2   D)/2          E) /4          doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-47:  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                       

A)cos3x           B)-2     C)-2sec3x        D)1      E)sec3x           doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-48: toplamının değeri nedir?

                       

A)        B)         C)  D)           E)         doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-49: ifadesinin eşiti nedir?

                       

A)  B) C)  D) E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-50:ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

                       

A)sinx  B)2sinx            C)tanx  D)2tanx           E)cos2x           doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-51: işleminin sonucu kaçtır?

                        A)1      B)2+         C) 2-         D) E) doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-52: işleminin sonucu kaçtır?

                       

A)-2     B)-3     C)-4     D)-5    E)-6     doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-53:tan1.tan2.tan3…………..tan89 çarpımının eşiti nedir?

                        A)-   B)+  C)-1     D)0      E)1      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-54: x herhangi bir açının ölçüsü  olduğuna göre sinx+cosx   aşağıdakilerden hangisi olamaz?                                            A)1,1   B)1,2   C)1,3   D)1,4   E)1,5   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-55:0<x<90 için tanx-sinx+tanx.sinx-1=0 denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir?                                               A)15    B)30    C)45    D)60    E)75    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-56:sin2x.cos2x ifadesi aşağıdaki sayılardan  hangisine eşit olabilir? 

                        A)    B)    C)    D)    E)    doğru cevap “A” şıkkı…

       SORU-57: sin80.sin40.sin20 ifadesinin eşiti nedir?

                       

A)   B)    C)   D) E)             doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-58:ifadesinin eşiti nedir?

                       

A)0      B)1      C)2      D)-1    E)-2     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-59: sinx+cosx=a ise sin3x+cos3x nedir?

                        A)a3     B)a3-a  C)a/2(3-a2)      D)(3-a2)/2       E)2-a2 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-60:sin2x+10cosx-10=0 denkleminin aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A) B) C)  D)  E)    doğru cevap “D” şıkkı…