Make your own free website on Tripod.com

 

Üslü İfadeler

 

 

SORU-1: x ve y tamsayılar olmak üzere,52x+y-13=13x-y-2 olduğuna göre 3x+2y ifadesinin değeri  kaçtır?

A)3      B)5      C)13    D)17    E)21    doğru cevap “E ” şıkkı…

 

       SORU-2: 3a=8

                                 2 b=27 olduğuna göre a.b çarpımının değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)6      E)9      doğru cevap “E ” şıkkı…

 

       SORU-3: 213.58 sayısı kaç basamaklıdr?

                        A)8      B)9      C)10    D)11    E)12    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-4: (0,008)x=27 olduğuna göre ,(0,04)-(0,2)x ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)6      E)15    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-5: 54x-2=1 olduğuna göre  x kaçtır? 

                        A)4      B)2      C)1      D)    E)    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-6: a≠0 ve|a|≠1 olmak üzere ,(-a)-2.(-a)3.a-4.(-a3)2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)a-3    B)a3     C)-a3   D)-a-3  E)-a6    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-7: a=3x,   b=5 x olduğuna göre  225x ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)b2a4  B)ab    C)b2a2  D)b4a2E)a3b3 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-8:5x+1-4.5x+5x-1=30   olduğuna göre  x kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “B” şıkkı…

      

SORU-9: 7.3x+1-5.3x+3x+2=225 olduğuna göre  x kaçtır?

            A)-1    B)0      C)2      D)3      E)5      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-10: 92x+1=a ise

                                    3 4x+3-92x+3  ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)2a        B)-27a        C)-32a            D)-36a     E)-78a        doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-11: 272 sayısı, 35 sayısının kaç katıdır?

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-12: 3x=2 olmak üzere ,9x+3x+2+2 ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)6      B)10    C)18    D)24    E)36    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-13: 3x-1=a olduğuna göre ,9x+1 ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)9a    B)81a2C)27a3D)3a2   E)81a4             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-14: 3x=343,3y=7 olduğuna göre ifadesinin değeri  kaçtır?

                                                                                

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-15: (x-5)x+4=1 olduğuna göre x in alabileceği reel (gerçel) değerlerin toplamı kaçtır?

                        A)-4    B)4      C)6      D)10    E)14    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-16: 15a=45,75b=375 olduğuna göre a nın b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)    B)    C).     D)         E)         doğru cevap “E” şıkkı…

      

SORU-17: 2a-1+3=17

                                    2 a+3b+1=43 denklemi veriliyor. Buna göre ,a+b toplamı kaçtır? 

                        A)2      B)3      C)4      D)5      E)9      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-18: x ve y pozitif tamsayılardır.23x+5.32y-2=368.(1/2)-1   olduğuna göre y2-(x+3)2 ifadesinin değeri   

                        kaçtır? 

                        A)64    B)32    C)16    D)8      E)4      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-19: 5x=250,52y=4 olduğuna göre (x-y)2 ifadesinin değeri kaçtır?

                        A)81    B)27    C)9      D)3      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-20: (2x-3)2002=(3x+7)2002  eşitliğini sağlayan x değerinin çarpımını bulunuz?

                        A)8      B)10    C)12    D)16    E)20    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-21: 21a=32b-1

                                     3 b-1=21a+1 denklem sisteminde b kaçtır?

                        A)-3    B)-2    C)-1    D)0      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-22: 2x-y-z=3z

                                     2 y-x+z=3z olduğuna göre z kaçtır?

                        A)5      B)3      C)2      D)1      E)0      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-23: x=48a.5.4a olmak üzere  ,x sayısı 14 basamaklı  bir sayı ise a kaçtır?

                        A)5      B)4      C)3      D)2      E)1      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-24: x≠0 ve|a| ≠1 olmak üzere (-x)-5.(-x4).(-2x)-2.(-2x2) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-(2x)-1          B)-x     C)x      D)x-1    E)(2x)-1            doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-25: a≠0 ve |a|≠1 olmak üzere3(-a2)5-2(-a-3)-2+3(-a5)2  ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)-6a7B)-2a6C)-610  D)3a6   E)4a7   doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-26: -43 sayısının %25 kaçtır?

                        A)-16  B)-4    C)2      D)4      E)16    doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-27: 2a=9

                                    9 b=27   olduğuna göre 4a-b ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)27/8    B)9      C)27/4         D)81/8     E)27               doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-28: 3x=5 ,5y=3 ise (5x+1)y işleminin sonucu kaçtır?

                        A)3      B)5      C)9      D)12    E)15    doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-29: (-24)3.(-23)2.(-2-1)5.(-23)-3 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)24     B)214   C)-24   D)-25   E)-214 doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-30: (2-1-3-1)-1-(2-22-3)-1 işleminin sonucu kaçtır?

                        A)-4     B)-2    C)2      D)4      E)6      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-31: 21x+2=63x+1 olduğuna göre ,3x ifadesinin değeri  kaçtır?

 

                        A)1/7   B)1/3   C)3      D)7      E)21    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-32: x=2a+2-a

                                     y=4 a+4-a olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)x2=y+1        B) x2=y+3       C)x2=yD)x2=y-2         E)x2=y+2         doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-33: x=164 .(25)5 olduğuna göre ,x kaç basamaklı bir sayıdır?

                        A)10    B)11    C)12    D)13    E)14    doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-34: x ve y tamsayılar   olmak üzere, 32x+y+1=5x+y-2 olduğuna göre x.y ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)-1/2B)1/4   C)1/2   D)1      E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-35: a pozitif tamsayıdır ,(0,125)a.2b=4 olduğuna göre b aşağıdakilerden hangisi olamaz?

                        A)5      B)7      C)8      D)11    E)14    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-36: (-1)-1+(-1)-2+(-2)-1(-2)-2.2 işleminin sonucu kaçtır?

 

                        A)-2    B)-1    C)0      D)1      E)2      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-37: 5x-1=10x olduğuna göre   4x ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)1/25B)1/5   C)1      D)5      E)25    doğru cevap “” şıkkı…

 

       SORU-38: 5x=2 ve 125y=4 olmak üzere 3y/2x ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)2/3   B)1      C)3/2   D)2      E)3      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-39: n=a2=b3=c3 ve(a.b.c)=n olduğuna göre  x kaçtır? 

                        A)6      B)2      C)1      D)1/6   E)1/12             doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-40: 2a=3b

                                     2 b=9c

                                     a 2+b2+c2=49 olduğuna göre   a+c toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)7      B)6      C)5      D)4      E)3      doğru cevap “A” şıkkı…

 

SORU-41: a,doğal sayı olmak üzere,6.2a+6.58 çarpımı 10 basamaklı sayı olduğuna göre  , a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

                        A)19    B)18    C)15    D)12    E)7      doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-42: 2a+5.2a-1=28

                                     5 a.8b+1=250 eşitlikleri veriliyor .buna göre ,b kaçtır?

                        A)2      B)3/2   C)-1/3D)-2/3E)-1     doğru cevap “D” şıkkı…

 

SORU-43: a ve b pozitif  tamsayılar   olmak üzere ,2a.3b+2a+1+3b=185 olduğuna göre a+b ifadesinin değeri  kaçtır? 

                        A)8      B)7      C)6      D)5      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-44: 173x-15=1 olduğuna göre,x kaçtır?

                        A)5      B)3      C)1      D)1/3   E)1/5   doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-45: a negatif  bir sayı olduğuna göre  , aşağıdakilerden hangisi pozitiftir?

                        A)a3     B)a2     C)-a2   D)a-1    E)a-3     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-46: (-a)3.(-a2).(-a) -4 çarpımının sonucu kaçtır?                                                                                                A)a9     B)-a9   C)a3     D)-a    E)a      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-47: (x-1)x+2=1 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

                        A)-4    B)-2    C)0      D)2      E)4      doğru cevap “C” şıkkı…

 

       SORU-48: 8 2 sayısının ½ si aşağıdakilerden hangisidir?  

                        A)24     B)25     C)26     D)27    E)28     doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-49: (0,008)4/3.105 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)160  B)16    C)1,6   D)1/16E)1/160           doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-50: 3x=4 olduğuna göre  9x-3x+1 ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)28    B)16    C)4      D)-12  E)-16   doğru cevap “C” şıkkı…

 

SORU-51: 5x=a,   3 x=b olduğuna göre  ,(45)x ifadesinin a ve b türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                        A)a.b     B)a.b2   C)a2.b    D)a2b2          E)a.b3             doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-52: 2a+2=8 olduğuna göre  ,4a+1 in değeri kaçtır?

                        A)2      B)4      C)8      D)16    E)64    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-53: 2x+3=10x+1 olduğuna göre  ,5x+1 ifadesinin değeri  kaçtır?

                        A)1      B)2      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-54: 5a=7 ve 7b=25 olduğuna göre  , a.b kaçtır?

                        A)1/4   B)1/2   C)1      D)2      E)4      doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-55: 4.3a+1-5.3a=63 olduğuna göre,  a kaçtır?

                        A)2      B)1      C)3      D)4      E)5      doğru cevap “A” şıkkı…

 

       SORU-56: (2x-2)5=(x+3)5 olduğuna göre,  x kaçtır?

 

                        A)-5    B)-1    C)1      D)3      E)5      doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-57: (x-1)2=16 olduğuna göre,  x in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

                        A)-6    B)-8    C)-10   D)-12 E)-15   doğru cevap “E” şıkkı…

 

       SORU-58: 10x=18 olduğuna göre, 2x-1.5x+1çarpımının değeri kaçtır?

 

                        A)15    B)25    C)30    D)45    E)60    doğru cevap “D” şıkkı…

 

       SORU-59:625.128+256.125   işleminin sonucu kaç basamaklıdır?

                        A)5      B)6      C)7      D)8      E)10    doğru cevap “B” şıkkı…

 

       SORU-60: 2.5x+1+3.5x+2=17 olduğuna göre,  x kaçtır?

                        A)-1    B)0      C)1      D)2      E)3      doğru cevap “A” şıkkı…